Parlamentul European a adoptat miercuri o Rezoluție în care își prezintă viziunea pentru Conferința privind viitorul Europei, cu 494 voturi ”pentru”, 147 ”împotrivă” și 49 de abțineri.

Eurodeputații doresc ca cetățenii să fie în centrul discuțiilor ample ce vor avea loc privind abordarea provocărilor interne și externe, neprevăzute în momentul încheierii Tratatului de la Lisabona. Cetățenii din toate mediile sociale, reprezentanții societății civile și părțile interesate la nivel european, național, regional și local trebuie să fie implicați în stabilirea priorităților UE, în conformitate cu preocupările cetățenilor, ”într-o abordare ascendentă, transparentă, inclusivă, participativă și bine echilibrată”.

Parlamentul European propune înființarea mai multor Agore pentru cetățeni (forumuri tematice ale reprezentanților cetățenilor, aleși aleator în conformitate cu criteriile de proporționalitate și reprezentativitate), și a cel puțin două Agore pentru tineri, cuprinzând fiecare câte 200-300 de cetățeni, cu un minim de trei pentru fiecare stat membru.

Reprezentanții cetățenilor vor discuta concluziile Agorelor în plenul Conferinței alături de eurodeputați și de reprezentanți ai parlamentelor naționale, de miniștrii Consiliului, de vicepreședinții Comisiei și de reprezentanții altor instituții, organe și parteneri sociali ai UE.

Pe lângă sprijinul la nivel înalt din partea președinților celor trei instituții principale ale UE, Parlamentul îndeamnă Consiliul și Comisia să își exprime angajamentul față de o posibilă schimbare a tratatelor. Textul adoptat subliniază, de asemenea, că ar trebui avut în vedere un mecanism permanent de implicare a cetățenilor.

”Trebuie să revizuim toate mecanismele de guvernanță democratică în urma alegerilor europene. Acest lucru ar trebui realizat împreună cu instituțiile naționale și cu implicarea cetățenilor Europei. Ne lansăm într-o nouă eră a reformelor”, a precizat președintele Parlamentului European, David Sassoli.