Eurodeputații au adoptat noi norme care oferă o protecție mai bună călătorilor cu trenul care se confruntă cu întârzieri, anulări sau discriminări.

Parlamentul European a aprobat acordul cu statele membre referitor la revizuirea normelor privind drepturile călătorilor din transportul feroviar. Normele vor garanta că pasagerii pot fi redirecționați și pot primi ajutor în caz de întârzieri sau anulări. Accesul și asistența vor fi îmbunătățite pentru persoanele cu mobilitate redusă și se vor crea mai multe locuri rezervate bicicletelor.

În cazul unei întârzieri de peste 60 de minute, pasagerii pot alege fie rambursarea integrală a costului biletului lor, fie continuarea călătoriei, fie redirecționarea în condiții comparabile, dar fără a suporta costuri suplimentare.

De asemenea, aceștia trebuie să poată călători la aceeași clasă ca și cea aferentă biletului inițial.

Călătorii din transportul feroviar vor putea să-și organizeze ei înșiși călătoria pe o rută diferită și să obțină rambursarea pentru un bilet nou dacă operatorul feroviar nu le comunică opțiunile de redirecționare în termen de 100 de minute de la ora de plecare prevăzută.

Obligațiile de redirecționare se vor aplica chiar și în caz de forță majoră.

De asemenea, dacă este necesar, trebuie oferite mese și băuturi răcoritoare, iar cheltuielile de cazare trebuie rambursate.

Noile norme vor clarifica mai bine și ceea ce poate fi considerat un caz de forță majoră. Acestea scutesc companiile feroviare să plătească despăgubiri pentru întârzieri sau anulări.

Pe lângă condițiile meteorologice extreme și dezastrele naturale majore, noile norme includ acum crizele majore de sănătate publică sau atacurile teroriste. Grevele personalului feroviar, însă, nu fac parte dintre aceste excepții.

Călătorii cu mobilitate redusă vor beneficia de mai multă flexibilitate la organizarea călătoriei. Ei vor trebui să informeze operatorul despre planurile lor de călătorie cu 24 de ore în avans (în conformitate cu normele actuale, ei trebuie să informeze operatorul cu 48 de ore în avans). Dacă pasagerii trebuie însoțiți de o persoană, aceasta va călători gratuit. Călătorii cu mobilitate redusă însoțiți de un câine de asistență au garanția că acesta poate călători cu ei.

Pentru a asigura o mobilitate cât mai sustenabilă și alternative mai confortabile, toate trenurile trebuie să fie dotate cu locuri și rastele rezervate pentru biciclete. În fiecare tren trebuie să existe cel puțin patru locuri pentru biciclete.