Eurodeputații au dat joi un vot favorabil eliminării controalelor la frontierele interne dintre spațiul Schengen și Croația.

Într-un raport adoptat cu 534 voturi pentru, 53 împotrivă și 25 abțineri, Parlamentul European sprijină aderarea Croației la spațiul Schengen.

La 9 decembrie 2021, Consiliul a confirmat că toate condițiile necesare pentru aplicarea integrală a normelor Schengen au fost îndeplinite de Croația. Acum, eurodeputații îndeamnă Consiliul să continue procesul și să adopte o decizie finală de eliminare a controalelor la frontieră.

Drepturile fundamentale trebuie respectatePentru a asigura respectarea drepturilor fundamentale la frontierele externe ale UE, eurodeputații îndeamnă Croația să informeze Parlamentul și Consiliul cu privire la modul în care și-a pus în aplicare planul de acțiune (a se vedea comunicarea Comisiei pentru mai multe detalii) pentru gestionarea frontierelor externe ale UE și, în special, mecanismul independent de monitorizare a acțiunilor poliției.

În urma rapoartelor privind returnările la frontierele Croației, eurodeputații cer Comisiei să evalueze aspectele legate de gestionarea frontierelor externe ale Croației și de drepturile fundamentale (inclusiv prin vizite la fața locului) ca parte a programului de evaluare Schengen.

Parlamentul European a pledat de mult timp pentru extinderea spațiului Schengen de liberă circulație, care include în prezent 26 de state (toate statele membre ale UE, cu excepția Bulgariei, Croației, Ciprului, Irlandei și României, precum și Norvegia, Islanda, Elveția și Liechtenstein, care nu sunt membre ale UE).

În 2018, eurodeputații au declarat că, de îndată ce îndeplinește criteriile necesare, Croația ar trebui să fie admisă în spațiul Schengen. La 18 octombrie 2022, aceștia și-au exprimat, de asemenea, sprijinul pentru admiterea fără întârziere a Bulgariei și României.

După vot, raportorul Paulo Rangel (PPE, Portugalia) a declarat că "până în prezent, Croația a făcut obiectul celei mai cuprinzătoare evaluări privind aderarea la spațiul Schengen a oricărei țări din UE".

"Comisia a dat curs unui număr de 281 de recomandări în 8 domenii ale legislației Schengen. Comisia și Consiliul au confirmat disponibilitatea țării de a aplica integral normele Schengen. Parlamentul European este întru totul de acord: eliminarea controalelor la frontierele interne trebuie să aibă loc până la sfârșitul acestui an”, a mai spus Ranghel.

Decizia finală de eliminare a controalelor interne trebuie luată de Consiliul UE, în unanimitate.