Într-o rezoluție referitoare la viitoarele relații UE-SUA, eurodeputații susțin autonomia strategică a Uniunii și solicită o mai bună coordonare UE-SUA cu privire la China pentru a evita tensiunile precum cele cauzate de acordul AUKUS.

Eurodeputații salută sprijinul SUA pentru multilateralismul bazat pe norme, apreciind că acest lucru oferă o ocazie importantă de a relansa dialogul cu SUA, în calitate de parteneri egali.

Rezoluția subliniază că, în ceea ce privește aprofundarea cooperării transatlantice, UE ar trebui să depună eforturi pentru a acționa alături de SUA, promovând în același timp autonomia sa strategică în materie de apărare și relații economice, ca mijloc de a-și urmări propriile interese legitime diplomatice, de securitate și economice.

Uniunea Europeană și Statele Unite trebuie să exploreze ”domenii de convergență, posibila cooperare și o mai bună coordonare și consultare cu privire la China, pentru a evita tensiunile transatlantice, precum cele care au urmat adoptării acordului trilateral de securitate SUA - Regatul Unit - Australia, cunoscut sub numele de AUKUS, încheiat fără consultarea aliaților din UE”.

Parlamentul European precizează că o coordonare cu SUA cu privire la China ar trebui să se axeze pe protejarea drepturilor omului și ale minorităților și pe dezamorsarea tensiunilor din Mările Chinei de Sud și de Est, Hong Kong și strâmtoarea Taiwan.

Europarlamentarii au salutat faptul că reuniunea inaugurală a Consiliului UE-SUA privind comerțul și tehnologia a avut loc la 29 septembrie la Pittsburgh conform planificării, în ciuda motivelor de tensiune care trebuie discutate ”pe față și sincer”.

Angajament sporit în cadrul Parteneriatului estic și al Balcanilor de Vest

Eurodeputații consideră că UE ar trebui să colaboreze mai mult cu SUA pentru a reînnoi parteneriatul strategic cu țările din cadrul Parteneriatului estic și cu țările din Balcanii de Vest.

Aceștia solicită coordonarea cu privire la acest aspect și la alte chestiuni de politică externă, și sugerează crearea unui Consiliu politic transatlantic (TPC) condus de Înaltul Reprezentant al UE și de secretarul de stat al SUA și susținut prin contacte periodice cu directorii politici.

„Avem nevoie de un parteneriat transatlantic reînnoit și consolidat pentru a aborda provocările comune cu care ne confruntăm. Unele dintre acestea ne-au fost bine cunoscute de zeci de ani, dar unele fac parte din dinamica mondială mai recentă. Fără îndoială, SUA rămâne cel mai apropiat și cel mai important partener strategic al UE. Și cred că o Uniune autonomă din punct de vedere strategic ar fi cel mai bun partener pentru Statele Unite”, a declarat raportorul Tonino Picula.