Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate au prezentat miercuri planuri ambițioase de promovare a egalității de gen și a emancipării femeilor prin toate acțiunile externe ale Uniunii Europene.

”Deși s-au realizat câteva progrese semnificative, dar inegale, în ceea ce privește promovarea drepturilor femeilor și fetelor, nicio țară din lume nu a avansat suficient de mult pentru a putea realiza obiectivul egalității de gen și al emancipării tuturor femeilor și fetelor până în 2030. În plus, consecințele sanitare și socioeconomice ale crizei provocate de pandemia de COVID-19 afectează în mod disproporționat femeile și fetele”, precizează Comisia Europeană.

De ce au fost mai afectate femeile?

Procentual, mai multe femei lucrează fără forme legale și în sectoare vulnerabile, rata de pierdere a locului de muncă în rândul femeilor este de 1,8 ori mai mare decât în rândul bărbaților.

Rata sărăciei în rândul femeilor ar putea crește cu 9,1 %.

Pentru a aborda această problemă, noul Plan de acțiune privind egalitatea de gen și emanciparea femeilor în acțiunile externe 2021-2025 (PAEG III) vizează accelerarea progreselor în vederea emancipării femeilor și a fetelor și protejarea rezultatelor obținute în ceea ce privește egalitatea de gen în cei 25 de ani de la adoptarea Declarației și a Platformei de acțiune de la Beijing.


Promovarea egalității de gen în acțiunea externă a UE în perioada 2021-2025

Planul de acțiune pentru egalitatea de gen III îi conferă UE un cadru de politică bazat pe cinci piloni de acțiune care să accelereze progresele în vederea îndeplinirii angajamentelor internaționale și a construirii unei lumi în care toți să avem posibilitatea de a prospera. Acest plan face ca promovarea egalității de gen să devină o prioritate a tuturor politicilor și acțiunilor externe, prezintă o foaie de parcurs pentru colaborarea cu părțile interesate de la nivel național, regional și multilateral, intensifică acțiunile în domenii tematice strategice, solicită instituțiilor să conducă prin puterea exemplului și asigură transparența rezultatelor.

Care sunt cei cinci piloni de acțiune:

1) Până în 2025, 85 % din toate acțiunile noi din cadrul relațiilor externe vor contribui la egalitatea de gen și la emanciparea femeilor. PAEG III introduce norme stricte pentru aplicarea și monitorizarea integrării perspectivei de gen în toate sectoarele. Întreaga asistență externă în toate sectoarele, inclusiv infrastructura, sectorul digital, energia, agricultura și fondurile mixte etc., ar trebui să integreze o perspectivă de gen și să sprijine egalitatea de gen.

2) O viziune strategică comună și o cooperare strânsă cu statele membre și cu partenerii de la nivel multilateral, regional și național. PAEG III invită la elaborarea unei abordări comune pentru toți actorii UE la nivel de țară și la concentrarea pe anumite aspecte strategice. O analiză de gen aprofundată și o consultare strânsă cu statele membre, cu organizațiile societății civile, cu activiștii pentru drepturile femeilor și cu tinerii vor oferi o bază solidă pentru acțiuni pe teren.

3) PAEG III vizează accelerarea progreselor, axându-se pe principalele domenii tematice de colaborare, inclusiv pe combaterea violenței bazate pe gen și promovarea emancipării economice, sociale și politice a femeilor și a fetelor. Planul de acțiune pune un nou accent pe accesul universal la asistență medicală, pe sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente, pe egalitatea de gen în educație, precum și pe promovarea participării și a asumării unor roluri de lider în condiții de egalitate.

Totodată, acesta integrează pe deplin cadrul de politici al UE privind femeile, pacea și securitatea și include perspectiva de gen în noi domenii de politică, precum tranziția către o economie verde și transformarea digitală.

4) Conducând prin puterea exemplului. Planul de acțiune îndeamnă Uniunea Europeană să conducă prin puterea exemplului, inclusiv prin lideri receptivi la dimensiunea de gen care să reprezinte în mod echilibrat ambele genuri la cele mai înalte niveluri politice și de conducere.

5) Măsurarea rezultatelor. PAEG III adoptă o nouă abordare în ceea ce privește monitorizarea, evaluarea și învățarea, punând mai mult accentul pe măsurarea rezultatelor. UE va institui un sistem de monitorizare cantitativ, calitativ și incluziv care să asigure un nivel mai ridicat de răspundere publică, precum și transparența și accesul la informații privind asistența pe care o acordă pentru egalitatea de gen în întreaga lume. 

Comisia, în cooperare cu SEAE, va monitoriza în fiecare an progresele înregistrate în punerea în aplicare a PAEG III.

Interviu EURACTIV Věra Jourová: Mai sunt multe de făcut pentru diversitatea în mass-media

Mai mult pe EurActiv »