Parlamentul European condamnă încercarea de a submina supremația dreptului UE și solicită Consiliului și Comisiei să protejeze de urgență cetățenii polonezi și europeni.

Într-o rezoluție adoptată joi cu 502 voturi pentru, 153 împotrivă și 16 abțineri, eurodeputații au subliniat faptul că „Tribunalul Constituțional” al Poloniei nu este valid și independent din punct de vedere juridic și nici calificat să interpreteze Constituția țării.

În urma dezbaterii aprinse din plen de marți cu prim-ministrul polonez și cu președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, eurodeputații „regretă profund” decizia din 7 octombrie 2021 „ca atac împotriva comunității europene de valori și legi în ansamblul său” și afirmă că Tribunalul a fost transformat „într-un instrument de legalizare a activităților ilegale ale autorităților”.

PE felicită zecile de mii de protestatari pașnici din Polonia, care au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva deciziei Tribunalului, precum și dorința lor de a avea o Polonie democratică puternică, în centrul proiectului european.

Eurodeputații își reiterează sprijinul pentru judecătorii polonezi care aplică în continuare supremația dreptului UE și sesizează Curtea Europeană de Justiție, în pofida riscului la adresa carierei lor.

Eurodeputații subliniază că, în conformitate cu Constituția Poloniei, tratatele UE sunt direct aplicabile în ordinea sa juridică și au prioritate în cazul unui conflict cu dreptul intern.

Aceștia îl acuză pe prim-ministrul polonez care „continuă să folosească abuziv sistemul judiciar ca instrument de realizare a programului său politic” și afirmă că Polonia este în continuare angajată în mod voluntar să respecte tratatele și jurisprudența Curții Europene de Justiție.

Parlamentul European solicită să nu se acorde bani ai contribuabililor UE guvernelor care „subminează în mod flagrant, intenționat și sistematic” valorile europene, invitând Comisia și Consiliul să acționeze, inclusiv prin:

- Lansarea procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și solicitarea unor măsuri provizorii de către Curtea de Justiție a UE;

- Declanșarea prevederilor Regulamentului privind regimul de condiționalitate;- Abținerea de la aprobarea planului polonez de redresare și reziliență;

- Declararea existenței unui risc clar de încălcare gravă a statului de drept de către Polonia, în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Tratat;

- Întreruperea sau suspendarea plăților, având în vedere riscul unor deficiențe grave în sistemele de control;

- Discutarea crizei la summitul din 21-22 octombrie și emiterea unei declarații comune în termenii cei mai fermi cu putință de către șefii de stat și de guvern din UE.

Eurodeputații subliniază că aceste acțiuni nu sunt menite să pedepsească poporul polonez, ci să restabilească statul de drept, având în vedere deteriorarea continuă a acestuia, și solicită Comisiei să găsească mecanisme care să permită ca finanțarea să ajungă la beneficiarii direcți.