Pentru a acoperi lacunele expuse de COVID-19 și pentru a se asigura că sistemele de sănătate pot face față amenințărilor viitoare, Parlamentul European va solicita un program UE pentru sănătate mai ambițios.

Parlamentul European și-a adoptat vineri poziția referitoare la propunerea Comisiei de a impulsiona considerabil activitatea Uniunii în sectorul medical prin EU4Health, programul de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății.

Potrivit eurodeputaților, COVID-19 ne-a arătat că Uniunea are nevoie urgentă de un program ambițios prin care să se garanteze că sistemele de sănătate europene pot face față viitoarelor crize sanitare. Uniunea trebuie să rămână una dintre cele mai sănătoase regiuni din lume.

PE consideră că acest lucru nu ar fi fost posibil dacă bugetul ar fi fost redus la 1,7 miliarde de euro, așa cum a propus Consiliul. În recentul acord asupra bugetului UE pe termen lung, eurodeputații au convins statele membre să tripleze bugetul programului (5,1 miliarde de euro).

Amenințările transfrontaliere pentru sănătateEU4Health este menit să pregătească mai bine Uniunea pentru amenințările transfrontaliere majore la adresa sănătății și să facă sistemele de sănătate mai reziliente. Astfel, Uniunea ar putea să facă față atât viitoarelor epidemii, cât și unor provocări pe termen lung cum ar fi îmbătrânirea populației și inegalitățile din domeniul sănătății.

Eurodeputații mai doresc o cooperare mai bună la nivelul Uniunii, de exemplu sprijinind crearea unui mecanism european de răspuns în domeniul sănătății. Astfel, am fi mai bine pregătiți în caz de criză de sănătate.

Ar trebui să se înființeze și un portal de comunicare al Uniunii. Astfel, se pot pune la dispoziția publicului informații verificate cu minuțiozitate, se pot trimite alerte cetățenilor europeni și se poate combate dezinformarea.

În același timp, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) și Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) ar trebui să aibă mandate mai robuste.

Criza cauzată de pandemia de COVID-19 a evidențiat numeroase deficiențe ale sistemelor naționale de sănătate. Printre ele se numără faptul că ele depind de țări terțe pentru aprovizionarea cu medicamente, dispozitive medicale și echipamente individuale de protecție. Prin urmare, programul ar trebui să sprijine dezvoltarea unui sistem european de monitorizare, raportare și notificare a deficitelor de medicamente, de dispozitive medicale, de vaccinuri, de instrumente de diagnosticare și de alte produse medicale.

Astfel, piața unică nu ar mai fi fragmentată, iar produsele respective s-ar putea găsi mai ușor, la un preț accesibil.

De asemenea, lanțurile lor de aprovizionare ar depinde mai puțin de țările care nu fac parte din Uniune.

Pentru a atinge obiectivele programului, raportul mai propune să se acorde o atenție mai mare prevenirii bolilor prin abordarea factorilor de risc pentru sănătate, cum ar fi utilizarea tutunului și a produselor conexe.

Raportul propune și sisteme de sănătate mai robuste și digitalizarea asistenței medicale prin crearea și folosirea unui dosar european electronic de sănătate.

Eurodeputații mai doresc obținerea unei asigurări de sănătate universale, care să includă accesul la sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente, precum și intensificarea luptei Uniunii Europene cu cancerul, în sinergie cu planul european de combatere a cancerului.

Pentru a garanta că programul este implementat eficient, eurodeputații propun să se creeze un grup de coordonare, format din experți independenți în domeniul sănătății.