Parlamentul European a adoptat programul îmbunătățit "Mecanismul pentru interconectarea Europei” și a acordat noi fonduri pentru proiecte privind transporturile, energia și sectorul digital pentru 2021-2027.

Programul îmbunătățit "Mecanismul pentru interconectarea Europei” (MIE), stabilit de comun acord de Parlamentul European și de Consiliu în martie, are un buget de 30 de miliarde de euro pentru perioada 2021-2027.

El va finanța proiecte privind transporturile, energia și sectorul digital cu valoare adăugată pentru Uniunea Europeană.

MIE va garanta finalizarea la timp, până în 2030, a unor proiecte transeuropene esențiale, precum Rail Baltica, infrastructura de alimentare cu combustibili alternativi și introducerea rețelelor 5G pe axe de transport importante.

Eurodeputații au reușit să aloce 60% din fondurile MIE pentru proiecte care contribuie la îndeplinirea obiectivelor climatice ale Uniunii Europene. 15% din fondurile alocate pilonului energetic vor fi direcționate către proiecte transfrontaliere privind energia din surse regenerabile.

Proiectele de generație viitoare

MIE are o structură bazată pe trei piloni:

  • Aproximativ 23 de miliarde de euro vor fi alocate proiectelor de transport,
  • 5 miliarde de euro proiectelor din domeniul energie,
  • 2 miliarde de euro proiectelor vizând sectorul digital.

Circa 10 miliarde de euro alocate proiectelor de transport transfrontaliere vor proveni din Fondul de coeziune și vor sprijini țările din Uniune să finalizeze conexiunile de transport despre care s-a stabilit anterior că lipsesc.

1,4 miliarde de euro vor contribui la finalizarea accelerată a unor proiecte feroviare transfrontaliere majore care lipsesc. Proiectele beneficiare vor fi selectate de Comisie în condiții concurențiale.

În sectorul digital, MIE va susține dezvoltarea unor proiecte de interes comun. Printre acestea se numără rețele digitale sigure și securizate de foarte mare capacitate și sisteme 5G, precum și digitalizarea rețelelor de transport și de energie.

Programul va avea ca scop și să crească nivelul de interoperabilitate al rețelelor energetice și să se asigure că proiectele finanțate respectă planurile privind clima și energia de la nivel național și de la nivelul Uniunii Europene.

Accelerarea proiectelor de transport

PE a aprobat și o serie de norme noi privind Rețeaua Transeuropeană de Transport (TEN-T), agreate cu Consiliul. Acestea simplifică procedurile de acordare a autorizațiilor pentru proiecte legate de TEN-T, pentru a facilita finalizarea lor.

Statele membre vor trebui să stabilească un punct de contact pentru promotorul fiecărui proiect și să se asigure că obținerea unei autorizații de demarare a unui proiect nu durează mai mult de patru ani.