Parlamentul European a adoptat joi două reforme care privesc piața energiei electrice și piața gazelor.

În cazul pieței energiei electrice, măsurile (un regulament și o directivă), deja convenite cu Consiliul, au fost adoptate cu 433 voturi pentru, 104 împotrivă și 13 abțineri, și respectiv 473 voturi pentru, 80 împotrivă și 27 abțineri și sunt menite să protejeze consumatorii împotriva prețurilor volatile. Eurodeputații s-au asigurat că aceștia vor putea avea acces la contracte cu preț fix sau cu prețuri dinamice și că vor primi informații importante cu privire la opțiunile pe care le aleg. Furnizorilor nu li se va permite să modifice unilateral termenii unui contract.

Eurodeputații au asigurat, de asemenea, că țările UE pot interzice furnizorilor să întrerupă aprovizionarea cu energie electrică pentru clienții vulnerabili, inclusiv în timpul disputelor dintre furnizori și clienți.

Contracte pentru diferență

Legislația prevede așa-numitele „contracte pentru diferență” sau scheme echivalente cu aceleași efecte, pentru a încuraja investițiile în energie. Într-un contract pentru diferență, o autoritate publică compensează producătorii de energie în cazul în care prețurile de pe piață scad prea mult, dar colectează plăți de la aceștia în cazul în care prețurile sunt prea mari. Utilizarea contractelor pentru diferență va fi permisă în toate investițiile noi în producția de energie electrică, fie din surse regenerabile, fie din energie nucleară.

Criza prețurilor energiei electrice

Textul stabilește un mecanism de declarare a unei crize a prețurilor energiei electrice. În cazul existenței unor prețuri foarte ridicate și în anumite condiții, UE poate declara o criză regională sau la nivelul UE a prețurilor energiei electrice, permițând statelor membre să ia măsuri temporare pentru a stabili prețurile la energie electrică pentru IMM-uri și marii consumatori industriali de energie.

„Această reformă pune cetățenii în centrul organizării pieței energiei electrice. Textul include măsuri de protecție a cetățenilor, în special a celor mai vulnerabili, și de accelerare a utilizării surselor regenerabile de energie. Parlamentul a făcut un pas înainte în democratizarea pieței energiei, creând o structură care să răspundă eșecurilor expuse de criza energetică. Toți consumatorii, inclusiv microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii, vor avea acces la prețuri pe termen lung, accesibile și stabile", a declarat raportorul Nicolás González Casares (S&D, Spania).

După aprobarea Parlamentului, Consiliul trebuie, de asemenea, să adopte în mod oficial legislația înainte de a intra în vigoare.

Prețurile energiei au crescut de la jumătatea anului 2021, inițial în contextul redresării economice post-COVID-19. Cu toate acestea, prețurile la energie au crescut brusc din cauza problemelor de aprovizionare cu gaze în urma războiului Rusiei împotriva Ucrainei din februarie 2022. Prețurile ridicate ale gazelor au avut un efect imediat asupra prețurilor energiei electrice, deoarece acestea sunt legate între ele în cadrul sistemului ordinii de merit, unde cea mai scumpă sursă de energie (de obicei bazată pe combustibili fosili) stabilește prețul global al energiei electrice.

Deputații europeni au adoptat și planuri ce vor facilita introducerea pe piață a gazelor din surse regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon, inclusiv a hidrogenului.

Noua directivă și noul regulament privind piețele gazelor și hidrogenului vizează decarbonizarea sectorului energetic al UE, consolidând producția și integrarea gazelor din surse regenerabile și a hidrogenului.

Aceste măsuri sunt menite să asigure aprovizionarea cu energie, perturbată de tensiunile geopolitice, în special de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, și să abordeze schimbările climatice. În negocierile cu Consiliul privind directiva, deputații s-au concentrat pe asigurarea unor dispoziții privind transparența, drepturile consumatorilor și sprijinul pentru persoanele expuse riscului de sărăcie energetică. Plenul a adoptat directiva cu 425 voturi pentru, 64 împotrivă și 100 de abțineri.

Noul regulament, adoptat cu 447 voturi pentru, 90 împotrivă și 54 abțineri, va consolida mecanismele de stabilire a prețurilor echitabile și de aprovizionare stabilă cu energie și va permite statelor membre să limiteze importurile de gaze din Rusia și Belarus. Legislația va introduce un sistem comun de achiziții de gaze pentru a evita concurența între statele membre și un proiect-pilot de consolidare a pieței de hidrogen a UE pentru o perioadă de cinci ani.

Regulamentul se concentrează, de asemenea, pe creșterea investițiilor în infrastructura de hidrogen, în special în regiunile carbonifere, promovând tranziția către surse de energie sustenabile, cum ar fi biometanul și hidrogenul cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

„Industriile siderurgice și chimice din Europa, care sunt greu de decarbonizat, vor fi plasate în centrul dezvoltării unei piețe europene a hidrogenului”, a declarat Jens Geier (S&D, Germania), raportor pentru directivă. Acest lucru va permite eliminarea treptată a combustibililor fosili din industrie, asigurarea competitivității europene și menținerea locurilor de muncă într-o economie sustenabilă. Normele de separare pentru operatorii de rețele de hidrogen vor corespunde celor mai bune practici existente pe piața gazelor și a energiei electrice”.

„Noul regulament va transforma actuala piață a energiei într-una bazată în principal pe două surse – energia electrică verde și gazele verzi. Acesta este un pas uriaș în direcția îndeplinirii obiectivelor ambițioase ale UE în materie de climă și a sporirii competitivității UE pe piețele mondiale. Am introdus o opțiune legală pentru țările UE de a opri importul de gaze din Rusia în cazul în care există o amenințare la adresa securității, ceea ce le oferă un instrument de eliminare treptată a dependenței noastre de un monopol periculos”, a spus și raportorul pentru regulament, Jerzy Buzek (PPE, Polonia).

Ambele texte vor trebui acum să fie adoptate în mod oficial de către Consiliu înainte de publicarea în Jurnalul Oficial.

Pachetul legislativ reflectă ambițiile tot mai mari ale UE în materie de climă, astfel cum se prevede în Pactul verde european și în pachetul „Pregătiți pentru 55”. Directiva actualizată vizează decarbonizarea sectorului energetic și include dispoziții privind drepturile consumatorilor, operatorii de transport și de sistem și operatorii de sisteme de distribuție, accesul terților și planificarea integrată a rețelei, precum și autoritățile de reglementare independente. Regulamentul actualizat va impulsiona infrastructura existentă de gaze naturale să integreze o pondere mai mare a hidrogenului și a gazelor din surse regenerabile, prin intermediul unor reduceri tarifare semnificative. Acesta include dispoziții de facilitare a amestecului de hidrogen cu gaze naturale și gaze din surse regenerabile, precum și o cooperare mai strânsă la nivelul UE în ceea ce privește calitatea și stocarea gazelor.