9.643 de farmacii, 602 de spitale și 402 distribuitori erau înregistrați în luna ianuarie 2023 în Sistemul Național de Verificare a Medicamentelor (SNVM).

  • Gradul de înrolare în Sistemul Național de Verificare a Medicamentelor (SNVM) a ajuns la 100%
  • SNVM a fost modernizat și dezvoltat suplimentar iar o nouă versiune îmbunătățită, SNVM Core 1.10, a fost implementată la jumătatea anului trecut.
  • În anii următori, SNVM ar putea deveni instrumentul-cadru pentru gestionarea eventualelor crize în aprovizionarea cu medicamente, discuții în acest sens fiind începute deja la nivel european.

Lunar, sistemul înregistrează între 47 și 65 de milioane de tranzacții (acțiuni de verificare si  de decomisionare a pachetelor individuale de medicamente) pe piața din România. În prezent, procentul de alerte false date de SNVM este de 0,03% din totalul tranzacțiilor efectuate, sub nivelul-țintă de 0,05%.

"Datele statistice arată că, dintre toți europenii, românii sunt cetățenii care au cel mai redus nivel de încredere în sistemul medical. În acest context, existența unui sistem informatic solid, care să garanteze accesul la medicamente necontrafacute este un factor diferențiator. Faptul că nivelul de înrolare a ajuns la 100% într-un timp relativ scurt se datorează excelentei colaborări dintre organizația noastră și industria farmaceutică pe tot lanțul, de la producători și distribuitori la farmaciști”, a declarat Laurențiu Mihai, director general al Organizației de Serializare a Medicamentelor din România (OSMR), la conferința cu tema "Siguranța Pacientului prin Siguranța Medicamentului".

Sistemul Național de Verificare a Medicamentelor a beneficiat de un proces continuu de dezvoltare și modernizare, iar o nouă versiune îmbunătățită, SNVM Core 1.10, a devenit disponibilă la jumătatea anului trecut.

Elementele de noutate aduse de această nouă versiune includ introducerea unui
parametru pentru dubla decomisionare, completarea serviciilor web utilizate de furnizorii de software cu noi câmpuri și adăugarea unui indicator vizual în interfața grafică SNVM GUI (Graphical User Interface). Este vorba despre elemente care îmbunătățesc experiența utilizatorilor finali și reduc numărul de alerte generate de sistem fără a reduce eficiența acestuia în detectarea produselor contrafăcute.

Utilizarea sistemelor naționale de verificare pentru combaterea crizelor de
medicamente

Prin Regulamentul 123/2022 Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency-EMA) a dobândit o nouă atribuție legată de monitorizarea evenimentelor, inclusiv a lipsei de medicamente care ar putea duce la o situație de criză, precum și raportarea lipsei de medicamente critice în timpul unei crize.

În acest context, EMA a lansat deja un dialog cu Organizația Europeană de Verificare a
Medicamentelor (European Medicines Verification Organisation – EMVO) pentru a stabili în ce măsură se pot folosi datele din Sistemul European de verificare a Medicamentelor (SEVM) pentru a gestiona lipsa de medicamente de pe piața europeană.

"Crizele tot mai dese de medicamente, obligă factorii de decizie să găsească o soluție iar Sistemele Naționale de Verificare a Medicamentelor – conectate la nivel european în Sistemul European de Verificare a Medicamentelor – pot fi punctul de plecare în găsirea unei soluții practice rapide. Discuțiile abia au început și este evident că există aspecte sensibile ce vor trebui gestionate, mai ales privind proprietatea bazelor de date și dreptul de utilizare a acestora, însă suntem încrezători că prin dialog și conlucrare poate fi identificată o soluție durabilă”, a declarat Dan Zaharescu, președintele Organizației de Serializare a Medicamentelor din România (OSMR).