Comisia îndeamnă România, Ungaria, Letonia, Suedia, Slovenia și Slovacia să asigure transpunerea corectă a normelor UE privind combaterea terorismului.

CE a anunțat vineri că a decis să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva României și altor 5 state membre pentru transpunerea incorectă a anumitor elemente ale normelor UE privind combaterea terorismului [Directiva (UE) 2017/541].

Aceste norme includ dispoziții care incriminează și sancționează infracțiunile legate de terorism, cum ar fi deplasarea în străinătate pentru a comite o infracțiune de terorism, întoarcerea în UE sau deplasarea în interiorul UE pentru astfel de activități, instruirea în scopuri teroriste și finanțarea terorismului.

Normele stabilesc și dispoziții speciale pentru victimele terorismului, pentru a se asigura că acestea au acces la informații fiabile, precum și la servicii de sprijin oferite de profesioniști și de specialiști, imediat după un atac și atât timp cât este necesar.

Ele reprezintă o parte importantă a Agendei UE privind combaterea terorismului.

Statele membre trebuiau să le transpună în legislațiile naționale până la 8 septembrie 2018.

Ungaria, Letonia, România, Suedia, Slovenia și Slovacia au la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate să trimită un aviz motivat.