Comisia Europeană cere României, dar și altor state membre, să respecte legislația europeană în domeniul performanței energetice a clădirilor și a stocurilor de urgență de țiței și produse petroliere.

Comisia a decis joi să trimită scrisori de punere în întârziere Belgiei, Bulgariei, Croației, Greciei, Ungariei, Italiei, Lituaniei, Maltei, Poloniei, Portugaliei, Slovaciei, Sloveniei, României și Regatului Unit deoarece nu au transmis strategiile lor naționale de renovare pe termen lung.

Comisia notează că, în temeiul Directivei privind performanța energetică a clădirilor (Directiva 2010/31/UE), statele membre aveau obligația de a transmite Comisiei strategiile lor naționale de renovare pe termen lung până la 10 martie 2020. Aceste strategii de renovare pe termen lung reprezintă un element esențial al directivei, stabilind calea, măsurile de politică și finanțarea mobilizării necesare pentru decarbonizarea până în 2050 a parcului imobiliar existent.

Sectorul construcțiilor din UE este cel mai mare consumator de energie din Europa și este responsabil pentru 36% din emisiile de gaze cu efect de seră generate în UE, se arată într-o comunicare a Comisiei.

Executivul european spune că doar 14 state membre au transmis strategiile lor până acum.

Într-un alt dosar, Comisia solicită Bulgariei, Cehiei și României să respecte normele UE privind stocurile de urgență de țiței și de produse petroliere.

Comisia a decis să trimită scrisori de punere în întârziere celor trei țări, solicitându-le să ia măsuri pentru a asigura aplicarea integrală a legislației UE privind stocurile petroliere. Directiva privind stocurile petroliere (Directiva 2009/119/CE a Consiliului), care trebuia transpusă în legislația națională până la sfârșitul anului 2012, solicită statelor membre să mențină stocuri minime de țiței și/sau de produse petroliere echivalente cu cel puțin 90 de zile de importuri nete zilnice medii sau cu 61 de zile de consum intern zilnic mediu, oricare dintre cele două cantități este mai mare.

Comisia a observat că aceste trei state membre nu și-au îndeplinit în mod repetat, unele din ianuarie 2013, obligația de a menține stocuri de urgență minime de țiței, concluzionând astfel că nivelul mic al stocurilor observat nu se datorează unor circumstanțe excepționale, ci reprezintă mai degrabă o nerespectare structurală a directivei. Statele membre în cauză au de acum la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor expuse de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

De asemenea, Comisia îndeamnă Irlanda și România să comunice măsurile de transpunere a normelor UE de combatere a fraudelor vizând bugetul Uniunii.

Concret, Comisia a decis să trimită avize motivate Irlandei și României din cauza neîndeplinirii obligației de a comunica transpunerea normelor UE în legislația lor națională privind combaterea fraudelor vizând interesele financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal [„Directiva PIF” (UE) 2017/1371].