Spațiul Schengen, creat în 1985, este o realizare istorică a construcției europene. În fiecare zi, aproape de 3,5 milioane de persoane se deplasează între statele din zona Schengen.

Acest raport privind situația în spațiul Schengen amintește importanța desăvârșirii spațiului Schengen. Invită Consiliul să adopte deciziile care să permită Croației, României și Bulgariei să facă parte oficial (din spațiul Schengen), de vreme ce aceste țări au dus la bun sfârșit procesul de evaluare Schengen, scrie publicația franceză Vie-Publique.

Această invitație este valabilă și pentru Cipru o dată ce țara va fi dus la bun sfârșit această evaluare.

Comisia Europeană a publicat pe 24 mai 2022 acest prin raport privind situația în spațiul Schengen. Acest raport vine după strategia Schengen, prezentată în 2021 și se înscrie în cadrul inițiativei care urmărește să întărească guvernanța Schengen prin intermediul unui raport anual care prezintă starea spațiul Schengen.  

Ce acțiuni prioritare trebuie făcute? 

Raportul prezintă o serie de acțiuni prioritare ce trebuie făcute referitor la spațiul Schengen:

* să se pună în aplicare noua arhitectură informatică și interoperabilitatea pentru gestionarea frontierelor;

* să se folosească instrumentele de cooperare transfrontalieră;

* să se facă verificări sistematice la frontierele externe pentru toți călătorii;

* să se vegheze ca Agenția europeană a grănicerilor și gărzilor de coastă (Frontex) să folosească toate posibilitățile permise de mandatul său;

* să se desființeze toate controalele la frontierele interne;

* să se adopte codul frontierelor Schengen revizuit.

Raportul prezintă de asemenea prioritățile care decurg din evaluările Schengen.

Evaluările Schengen se referă la:

* gestionarea frontierelor externe;

* cooperarea poliției;

* respingerile;

* sistemul de informație Schengen;

* politicile în materie de vize;

* protecția datelor.

Potrivit raportului, statele membre pun corect în practică regulile Schengen, dar îmbunătățiri sunt posibile. Mecanismul de evaluare este eficace, dar sunt necesare eforturi în domeniul politicii de respingere și a sistemului de informație Schengen.

Noul ciclu anual Schengen 

Raportul 2022 privind situația în spațiul Schengen inaugurează un ciclu anual în cadrul noii guvernanțe Schengen:

* participarea întărită a actorilor implicați în funcționarea spațiului Schengen;

* urmărirea ce trebuie făcută prin adoptarea de măsuri.

Această urmărire prevede un bilanț regulat pentru a identifica problemele într-un stadiu precoce pentru a asigura responsabilitățile comune și adoptarea de măsuri adecvate.

În iunie 2021, Comisia propusese un nou mecanism de evaluare și de control recent adoptat de Consiliu, chemat să joace un rol esențial în noul model de guvernare Schengen.

Sursa: RADOR