Comisia Europeană a prezentat marți o nouă strategie menită să ajute industria europeană să conducă tranziția dublă către neutralitatea climatică și către poziția de lider în domeniul digital.

Pachetul de inițiative prezintă o nouă abordare a politicii industriale europene, ”ancorată solid în valorile și în tradițiile economiei sociale de piață europene”, cu diverse acțiuni menite să sprijine toți actorii din industria europeană, inclusiv întreprinderile mari și mici, întreprinderile nou-înființate inovatoare, centrele de cercetare, prestatorii de servicii, furnizorii și partenerii sociali, informează Comisia Europeană.

O strategie specifică pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) urmărește să reducă birocrația și să ajute numeroasele IMM-uri din Europa să își desfășoare activitatea la nivelul întregii pieței unice și în afara acesteia, să obțină acces la finanțare și să contribuie la pregătirea tranziției digitale și verzi.

Inițiativele prezentate astăzi includ, de asemenea, măsuri concrete pentru abordarea barierelor din calea funcționării optime a pieței unice, aceasta fiind cel mai puternic atu al Europei care le poate permite tuturor întreprinderilor noastre să se dezvolte și să fie competitive atât în Europa, cât și dincolo de granițele acesteia.

Pachetul privind politica industrială publicat astăzi include următoarele inițiative:

 

  • O nouă Strategie industrială
Pentru a susține poziția de lider a Europei în sectorul industrial, o nouă Strategie industrială va contribui la îndeplinirea a trei priorități-cheie: menținerea competitivității industriei europene la nivel mondial și a unor condiții de concurență echitabile, atât la nivel intern, cât și la nivel mondial, asigurarea neutralității climatice a Europei până în 2050 și conturarea viitorului digital al Europei.

 

Strategia stabilește principalii factori ai transformării industriale a Europei și propune un set cuprinzător de acțiuni viitoare.

 

  • O nouă Strategie pentru IMM-uri

 

Strategia are scopul de a ajuta IMM-urile să conducă dubla tranziție, ceea ce presupune și asigurarea accesului la competențele potrivite. Pentru a consolida capacitatea IMM-urilor de a efectua această tranziție, Comisia va actualiza Rețeaua întreprinderilor europene, prin asigurarea participării în cadrul acesteia a unor consilieri specializați în domeniul durabilității. 

Comisia va extinde, de asemenea, centrele de inovare digitală la nivelul tuturor regiunilor din Europa pentru a le permite IMM-urilor să integreze inovațiile digitale. Se vor crea posibilități de voluntariat și de formare în domeniul tehnologiilor digitale.

Pentru a facilita cotarea la bursă a IMM-urilor în Europa, Comisia va sprijini, de asemenea, în cadrul componentei pentru IMM-uri a programului InvestEU, un fond pentru ofertele publice inițiale ale IMM-urilor. Se va consolida și spiritul antreprenorial al femeilor prin stimularea investițiilor în întreprinderi și fonduri conduse de femei. În plus, Comisia invită statele membre să se asigure că întreprinderile pot apela la un ghișeu unic pentru asistență.

Obiectivul este ca Europa să devină locul ideal pentru a demara și a dezvolta o afacere.

Comisia va colabora cu statele membre în vederea stabilirii unui standard Start-up Nations la nivelul UE pentru ca acestea să partajeze și să adopte cele mai bune practici pentru a accelera dezvoltarea IMM-urilor și a întreprinderilor nou-înființate de înaltă tehnologie.

 

  • O piață unică în avantajul întreprinderilor și consumatorilor

Piața unică este una dintre cele mai mari realizări ale Europei și le oferă întreprinderilor europene o piață internă de mari proporții. Aceasta stimulează concurența și comerțul în cadrul UE și le oferă cetățenilor UE o gamă mai largă de bunuri și servicii și mai multe oportunități antreprenoriale și de încadrare în muncă. De asemenea, le asigură întreprinderilor europene efectul de pârghie de care au nevoie pentru a deveni lideri pe scena mondială.

Cu toate acestea, europenii se confruntă în continuare cu bariere care îi împiedică să valorifice pe deplin potențialul pieței unice. Conform estimărilor, eliminarea acestor bariere ar putea genera venituri de până la 713 miliarde de euro până la sfârșitul deceniului.

Raportul privind barierele din cadrul pieței unice, publicat astăzi, identifică o gamă largă de obstacole existente pe piața unică, din perspectiva întreprinderilor și a consumatorilor din Europa. 

Documentul precizează cauzele profunde ale acestor bariere: normele naționale restrictive și complexe, capacitățile administrative limitate, transpunerea imperfectă a normelor UE și asigurarea inadecvată a respectării acestora.

Pentru a elimina aceste bariere, Comisia a adoptat astăzi un Plan de acțiune pentru o mai bună implementare și asigurare a respectării normelor privind piața unică, ce vizează abordarea obstacolelor care rezultă din încălcarea legislației UE.