Strategia prezentată astăzi de Comisia Europeană propune o serie de inițiative pentru perioada 2020-2025.

Se estimează că un copil din cinci cade victimă unor forme de violență sexuală în Europa. Există indicii conform cărora criza provocată de pandemia de COVID-19 a contribuit la agravarea problemei pentru mulți copii care locuiesc împreună cu agresorii, numărul de cazuri raportate privind abuzul sexual online asupra copiilor în UE crescând de la 23 000 în 2010 la peste 725 000 în 2019.

Potrivit Europol, există o corelație între pandemia de COVID-19 și partajarea sporită a imaginilor conținând abuzuri în mediul online.

Pentru a completa și a îmbunătăți activitățile de protejare a copiilor împotriva abuzului sexual pe care le desfășoară în prezent UE și pentru a face față noilor provocări, cum ar fi riscurile neprevăzute ale criptării de la un capăt la altul, Comisia prezintă o nouă strategie de combatere a abuzului sexual asupra copiilor atât offline, cât și online.

Strategia propune o serie de inițiative pentru perioada 2020-2025, care se concentrează asupra următoarelor aspecte: 

  • o mai bună coordonare, prin lansarea imediată a unui studiu în vederea eventualei înființări unui nou centru european privind abuzul sexual asupra copiilor. Centrul s-ar baza pe bunele practici din centre similare din întreaga lume, cum ar fi Centrul național din SUA pentru copiii dispăruți și exploatați, și ar putea primi semnalări din partea întreprinderilor privind cazuri de abuz asupra copiilor, ar sprijini activitatea de prevenire și ar contribui la acordarea de asistență victimelor. În plus, cooperarea cu industria poate continua prin intermediul Forumului UE pentru internet. O altă prioritate este și îmbunătățirea protecției copiilor la nivel mondial, prin promovarea cooperării între mai multe părți interesate prin intermediul Alianței mondiale WePROTECT pentru încetarea exploatării sexuale a copiilor pe internet;
  • activitatea de prevenire, ținând cont de faptul că cercetarea privind motivele care îi determină pe oameni să comită infracțiuni este limitată și fragmentată, iar comunicarea dintre cercetători și practicieni este minimă. Comisia va depune eforturi pentru a înființa o rețea de prevenire, pentru a sprijini legături mai strânse între activitățile de cercetare și aplicațiile practice (în special în ceea ce privește programele destinate persoanelor care se tem că ar putea să comită infracțiuni) și pentru a elabora campanii de sensibilizare și materiale media specifice;
  • un cadru juridic solid, care să includă punerea în aplicare integrală a legislației existente a UE privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor și a exploatării sexuale a copiilor (Directiva 2011/93), identificarea lacunelor legislative, a bunelor practici și a acțiunilor prioritare, precum și eventuala elaborare a unei noi legislații, în special pentru a le impune furnizorilor de servicii online obligația de a detecta și de a raporta autorităților publice materiale cunoscute care conțin abuzuri sexuale; 
  • consolidarea răspunsului în materie de asigurare a respectării legii, inclusiv înființarea de către Europol a unui centru de inovare și a unui laborator, depunerea de eforturi în vederea înființării unui centru european de combatere a abuzului sexual asupra copiilor și alocarea de fonduri pentru dezvoltarea capacităților digitale ale autorităților de asigurare a respectării legii din statele membre.