În Rezoluția privind revizuirea următorului buget UE și planurile de redresare economică, eurodeputații cer un pachet solid, axat pe nevoile cetățenilor și pe consolidarea bugetului UE.

Rezoluția a fost adoptată vineri cu 505 voturi ”pentru”, 119 ”împotrivă” și 69 abțineri.

”Cetățenii europeni trebuie să se afle în centrul strategiei de redresare”, subliniază eurodeputații, adăugând că Parlamentul Europan va acționa ferm în apărarea intereselor cetățenilor. Eforturile de redresare trebuie să aibă o puternică dimensiune socială, abordând inegalitățile sociale și economice și nevoile celor mai afectați de criză.

PE insistă asupra faptului că noul ”fond de redresare și de transformare” trebuie să aibă o valoare de 2 mii de miliarde de euro, să fie finanțat ”prin emiterea de obligațiuni de redresare pe termen lung”, iar sumele să fie acordate ”prin împrumuturi și, în principal, prin granturi, plăți directe pentru investiții și capitaluri proprii”.

Parlamentul European solicită Comisiei să nu utilizeze multiplicatori financiari ”fanteziști și îndoielnici” pentru a prezenta cifre ambițioase, deoarece este în joc credibilitatea UE.

Planul de redresare trebuie să fie finanțat în plus față de următorul cadru financiar multianual (CFM), care este bugetul pe termen lung al UE, nu în detrimentul programelor UE existente și viitoare, avertizează europarlamentarii.

În plus, aceștia insistă asupra faptului că bugetul multianual trebuie consolidat și subliniază că PE își va utiliza puterile de veto în cazul în care solicitările sale nu sunt satisfăcute.

Sumele prevăzute pentru redresare ”ar trebui să meargă spre programe înscrise în bugetul UE”, pentru a garanta o ”supraveghere și o participare parlamentară deplină”.

Parlamentul European trebuie, de asemenea, să fie implicat pe deplin ”în elaborarea, adoptarea și punerea în aplicare a fondului de redresare”.

PE avertizează Comisia Europeană cu privire la ”orice încercare de a concepe o strategie europeană de redresare în afara metodei comunitare și prin recurgerea la mijloace interguvernamentale”.

”Pachetul de redresare masivă”, pe care eurodeputații l-au solicitat deja în rezoluția recentă din aprilie, trebuie să aibă o ”durată proporțională cu impactul profund pe termen lung preconizat al crizei actuale”. Acesta trebuie să ”transforme economiile noastre” prin sprijinirea IMM-urilor și ”să crească oportunitățile în materie de locuri de muncă și să dezvolte competențe profesionale pentru a atenua impactul crizei asupra lucrătorilor, consumatorilor și familiilor”.

Eurodeputații solicită ca investițiile să fie axate pe prioritățile prevăzute în Pactul ecologic european și în agenda digitală și insistă asupra creării unui nou program european de sănătate autonom.

Totodată, europarlamentarii își reiterează apelul pentru introducerea unor noi ”resurse proprii” (surse de venituri ale UE), astfel încât să fie evitată o creștere suplimentară a contribuțiilor directe ale statelor membre la bugetul UE pentru a răspunde nevoilor CFM și Fondului de redresare și de transformare.

Întrucât plafonul pentru veniturile UE este exprimat în VNB, care potrivit preconizărilor va scădea semnificativ ca urmare a crizei, deputații fac apel, de asemenea, la ”o creștere imediată și permanentă a plafonului pentru resurse proprii”.