Consiliul UE a adoptat joi un regulament care interzice complet utilizarea amalgamelor dentare și fabricarea, importul și exportul altor produse cu adaos de mercur.

Normele actualizate urmăresc să remedieze utilizările rămase ale mercurului în Uniunea Europeană, în conformitate cu obiectivul ambițios al UE de reducere la zero a poluării.

Normele actuale interzic deja utilizarea amalgamului dentar pentru tratarea dinților în cazul copiilor sub 15 ani și al femeilor însărcinate sau care alăptează. Noile norme vor extinde interdicția, pentru a include toți cetățenii UE începând cu 1 ianuarie 2025. Se vor aplica excepții atunci când utilizarea amalgamului dentar este considerată strict necesară de către medicul stomatolog pentru a răspunde unor nevoi medicale specifice ale pacientului.

Exportul de amalgam dentar va fi interzis începând cu 1 ianuarie 2025; interdicția privind producerea și importul în UE se va aplica de la 1 iulie 2026.

Alte șase lămpi care conțin mercur vor fi supuse, de asemenea, unei interdicții de fabricare, import și export începând cu 31 decembrie 2025 și cu 31 decembrie 2026.

Regulamentul urmează să fie semnat și apoi publicat în Jurnalul Oficial al UE. Va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării și va deveni direct aplicabil în toate statele membre.

Potrivit normelor actualizate, Comisia va revizui derogările privind utilizarea amalgamului dentar până la 31 decembrie 2029, ținând seama de disponibilitatea alternativelor fără mercur.

Până la aceeași dată, Comisia va revizui, de asemenea, măsurile luate de statele membre cu privire la emisiile de mercur provenite de la crematorii și impactul orientărilor Comisiei privind tehnologiile relevante de reducere a emisiilor.  

Regulamentul UE privind mercurul, adoptat în 2017, este unul dintre principalele instrumente ale UE de transpunere a Convenției de la Minamata, un tratat internațional semnat în 2013 pentru a proteja sănătatea umană și mediul împotriva efectelor negative ale mercurului.

Regulamentul din 2017 acoperă întregul ciclu de viață al mercurului, de la extragerea primară până la eliminarea deșeurilor, contribuind la obiectivul final al UE de a limita și de a elimina treptat, în timp, utilizarea, fabricarea și exportul de mercur și de produse cu adaos de mercur, așa cum se precizează în Strategia UE privind mercurul.

Parlamentul European și Consiliul și-au adoptat pozițiile de negociere la 17 și, respectiv, 30 ianuarie 2024. Cei doi colegiuitori au ajuns la un acord provizoriu la 21 februarie 2024, după o singură rundă de negocieri.