Consiliul UE a confirmat joi lista persoanelor și a entităților care fac obiectul sancțiunilor autonome impuse de UE împotriva Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC).

În consecință, măsurile restrictive existente – interdicția de călătorie și înghețarea activelor – impuse persoanelor și entităților incluse pe listă vor continua să se aplice timp de un an, până la următoarea revizuire anuală.

Cele 57 de persoane și cele 9 entități incluse pe listă fac obiectul sancțiunilor sus-menționate din cauza contribuției lor la programele RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă ori din cauza eludării sancțiunilor.

Sancțiunile UE împotriva RPDC sunt cele mai dure sancțiuni impuse vreunei țări. Acestea au fost adoptate ca răspuns la activitățile desfășurate de această țară în scopul dezvoltării de arme nucleare și de rachete balistice, care încalcă numeroase rezoluții ale CSONU.

UE a transpus toate rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate al ONU și a instituit propriul regim de sancțiuni autonome împotriva RPDC, care completează și consolidează sancțiunile adoptate de ONU. 

Națiunile Unite au impus sancțiuni împotriva a 80 de persoane și 75 de entități.

UE și-a exprimat în repetate rânduri convingerea fermă că pacea durabilă și denuclearizarea Peninsulei Coreene trebuie să se realizeze prin mijloace pașnice și că procesul diplomatic trebuie continuat ca unică modalitate de realizare a acestui obiectiv.

Actele juridice vor fi publicate în Jurnalul Oficial la 31 iulie 2020.