Consiliul UE a adoptat modificări legislative care permit statelor membre să redirecționeze fonduri din instrumente ale politicii de coeziune pentru a ajuta refugiații din Ucraina. În total, circa 17 miliarde euro pot fi utilizate în acest scop.

Modificarea legislației UE oferă posibilitatea statelor membre să redirecționeze resurse din fondurile politicii de coeziune și din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD) pentru a ajuta refugiații care fug din calea agresiunii militare ruse împotriva Ucrainei.

Concret, Consiliul a adoptat Regulamentul privind Acțiunea de coeziune pentru refugiații din Europa (CARE), prin care este modificat cadrul juridic pentru perioada 2014-2020, care reglementează fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) și Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD). 

Modificările includ, cu titlu de excepție, flexibilitatea de a transfera resurse între programele finanțate de Fondul european de dezvoltare regională și de Fondul social european pentru a face față afluxului de refugiați.

„Această flexibilitate înseamnă, de exemplu, că resursele FEDR alocate proiectelor de infrastructură pot fi realocate pentru a oferi asistență medicală și educație persoanelor care fug de războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei”, a explicat Consiliul.

Măsurile sunt similare celor adoptate ca reacție la pandemia de COVID-19, când UE a permis transferul de sume din fondurile structurale pentru programe de combatere a coronavirusului.  

Fonduri UE de 17 miliarde de euro, disponibile pentru a ajuta refugiații

Statele membre pot utiliza până la 9,5 miliarde de euro în cadrul tranșei din 2022 a REACT-EU, unul dintre cele mai mari programe de investiții publice ale UE post-pandemie, precum și resursele politicii de coeziune nealocate în perioada bugetară 2014-2020.

De asemenea, CARE extinde cu un an contabil finanțarea de 100% din bugetul UE pentru programele de coeziune. Acest lucru va atenua sarcina asupra bugetelor naționale și regionale generată de afluxul de refugiați din Ucraina.

UE estimează că prelungirea finanțării de 100%, deblocarea fondurilor de coeziune neprogramate pentru perioada 2014-2020 și tranșa REACT-UE din 2022 vor debloca aproape 17 miliarde de euro.

Consiliul a adoptat, de asemenea, o modificare a fondurilor pentru afaceri interne pentru perioada 2014-2020 și a Fondului pentru azil, migrație și integrare pentru perioada 2021-2027. Această modificare va pune la dispoziție resurse suplimentare pentru primirea persoanelor care fug din calea războiului din Ucraina. Va prelungi cu un an perioada de punere în aplicare a fondurilor pentru afaceri interne pentru perioada 2014-2020 și va debloca accesul la sumele necheltuite din Fondul pentru azil, migrație și integrare, care fuseseră alocate anterior altor scopuri.

Acest lucru va permite statelor membre să utilizeze în regim de urgență fondurile rămase, ca sprijin pentru a face față afluxului masiv de persoane și se preconizează că va debloca o sumă maximă estimată la 420 de milioane de euro sub formă de sprijin suplimentar din fondurile neutilizate.

Statele membre și alți donatori publici sau privați au posibilitatea de a face contribuții financiare suplimentare la fondul pentru perioada 2021-2027, sub formă de venituri alocate externe. Aceste venituri alocate externe vor face posibilă finanțarea activităților în materie de azil și migrație din statele membre în timpul crizelor, inclusiv cea generată de invadarea Ucrainei.