CE adoptă o comunicare ce prezintă cadrul strategic pentru managementul integrat european al frontierelor (EIBM) pe o durată de 5 ani și o recomandare către statele membre privind recunoașterea reciprocă a deciziilor de repatriere și accelerarea lor.

Prin această comunicare, Comisia definește primul ciclu strategic multianual privind gestionarea europeană integrată a frontierelor pentru următorii 5 ani, notează La Stampa.

Prioritățile cheie ale Strategiei au 15 componente esențiale, cum ar fi: controlul la frontieră, sprijinit prin IT pe scară largă și cooperare inter-agenții pentru a îmbunătăți gestionarea migrației și pregătirea în vederea crizelor.

Acest lucru va fi asigurat folosind o infrastructură de ultimă generație și o supraveghere eficientă, cum ar fi camere și drone; imagini naționale și situaționale coerente și cuprinzătoare, implementare eficientă a Sistemului european de supraveghere a frontierei (EUROSUR) și o analiză solidă a riscurilor.

Sistemele de informații ale UE pentru gestionarea frontierelor externe (Sistemul de informații Schengen, Sistemul de intrare/ieșire, Sistemul de informații privind vizele și Sistemul european de informații și autorizare pentru călătorii) și interoperabilitatea acestora vor facilita trecerea frontierei.

O mai bună cooperare între toate autoritățile la nivel național și UE este esențială pentru a înțelege mai bine, a identifica și a răspunde provocărilor de la frontierele externe ale UE.Căutarea și salvarea sunt o componentă cheie a gestionării integrate a frontierelor europene.

Nevoia de coordonare este o prioritate între statele de pavilion și statele de coastă, la fel ca și nevoia de a dezvolta cele mai bune practici privind schimbul de informații în timp util și cuprinzător. Un sistem comun al UE pentru repatrieri: statele membre pot folosi pe deplin sprijinul oferit de Frontex pentru toate etapele procesului de repatriere.

Coordonatorul practicilor de repatriere, sprijinit de Rețeaua de repatriere, va coordona punerea în aplicare a strategiei operaționale.Cooperarea cu țările terțe ar trebui intensificată pentru a contribui la dezvoltarea capacităților operaționale ale acestora în domeniile controlului frontierelor, analizei riscurilor, repatrierilor și readmiterilor și în lupta împotriva contrabandei.

În acest sens, o atenție deosebită va fi acordată vecinătății estice și sudice, alături de țările terțe de unde și prin care se îndreaptă principalele rute de migrație către UE. Acest lucru contribuie la dezvoltarea parteneriatelor reciproce și cuprinzătoare în materie de migrație cu țările de origine și cele de tranzit.

Respectarea deplină a drepturilor fundamentale: protecția frontierelor UE trebuie să fie efectuată prin respectarea deplină a drepturilor fundamentale. Acțiunile UE și ale actorilor naționali ar trebui să fie realizate în deplină conformitate cu legislația UE, inclusiv cu Carta drepturilor fundamentale a UE și cu dreptul internațional, inclusiv prin intermediul unor mecanisme eficiente de monitorizare.

Sursa: RADOR