Statele membre trebuie să își intensifice eforturile pentru a se asigura că cetățenii UE pot respira un aer curat, prevenind astfel afecțiunile respiratorii și decesul prematur provocate de aerul poluat, con sideră Comisia Europeană.

Comisia a evaluat primele programe de măsuri adoptate de statele membre pentru controlarea emisiilor atmosferice, constatând că este necesară îmbunătățirea punerii în aplicare a noilor norme europene privind aerul curat, adoptate în urmă cu patru ani.

Potrivit acestei evaluări, majoritatea statelor membre riscă să nu își respecte angajamentele de reducere a emisiilor asumate pentru 2020 sau 2030.

Deși unele state membre aplică bune practici care ar trebui să fie o sursă de inspirație pentru celelalte state membre, raportul evidențiază necesitatea unor măsuri suplimentare de reducere a poluării atmosferice, susține Executivul UE.

„Comisia va continua să monitorizeze și să susțină eforturile naționale în acest sens, prin intermediul unor instrumente financiare și nefinanciare. Sunt necesare eforturi în special în domeniul agriculturii pentru a reduce emisiile de amoniac, care reprezintă problema de punere în aplicare cea mai frecventă și cea mai gravă în întreaga UE”, se arată într-o comunicare a instituției.

„Acest raport transmite un mesaj clar. În întreaga Europă, prea mulți cetățeni sunt încă expuși la riscuri din cauza aerului pe care îl respiră. Avem nevoie de măsuri mai eficace pentru a reduce poluarea în numeroase state membre și pentru a combate emisiile atmosferice în toate sectoarele, inclusiv în agricultură, transporturi și energie”, a declarat comisarul UE pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius.

El consideră că acum este momentul cel mai propice pentru a schimba lucrurile: „investițiile în asigurarea unui aer mai curat sunt investiții în sănătatea cetățenilor și în protejarea climei și reprezintă exact impulsul de care are nevoie economia noastră pentru a se redresa. Pe baza acestui raționament a fost conceput Pactul verde european, iar mediul înconjurător are nevoie tocmai de acest tip de logică”.

Directiva privind angajamentele naționale de reducere a emisiilor, care a intrat în vigoare la 31 decembrie 2016, este principalul instrument legislativ de realizare a obiectivelor pentru 2030 ale programului „Aer curat pentru Europa” - care ar urmă să ducă la scăderea cu aproape 50% a impactului negativ asupra sănătății al poluării atmosferice până în 2030.

Directiva stabilește angajamentele naționale de reducere a emisiilor pentru perioada 2020-2029, precum și angajamente mai ambițioase pentru perioada de după 2030 în ceea ce privește cinci poluanți atmosferici importanți: oxizii de azot (NOx), compușii organici volatili nemetanici (COVnm), dioxidul de sulf (SO2), amoniacul (NH3) și particulele fine (PM2.5).