Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant prezintă o nouă strategie de consolidare a contribuției UE la multilateralismul bazat pe norme. Comunicarea comună stabilește așteptările și ambițiile Uniunii în ceea ce privește sistemul multilateral.

Strategia lansată miercuri își propune consolidarea contribuției Uniunii Europene la multilateralismul bazat pe norme. 

”Provocările secolului 21 impun o guvernanță multilaterală mai largă, nu mai redusă, și o cooperare internațională bazată pe norme. UE a definit priorități strategice clare în domenii pe care nicio țară nu le poate gestiona singură: pacea și securitatea, drepturile omului și statul de drept, dezvoltarea durabilă, sănătatea publică sau clima. În prezent, UE trebuie să promoveze aceste priorități într-o manieră multilaterală printr-o abordare strategică pentru a asigura o lume mai sigură și o redresare globală durabilă și favorabilă incluziunii”, susțin Comisia Europeană și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE).

UE vrea să-și consolideze poziția de lider și ”să acționeze unitar” pentru ”a obține rezultate unitare”.

În acest scop, Uniunea va promova mecanisme de coordonare mai eficiente în ceea ce privește prioritățile comune și utilizarea mai eficientă a forței sale colective, bazându-se în special pe abordarea Echipei Europa: ”Capacitățile sale democratice și unice în materie de reglementare reprezintă atuuri care contribuie la construirea unei lumi mai bune, în timp ce structurile sale de securitate și apărare sprijină eforturile mondiale de susținere și de consolidare a păcii și a securității internaționale”.

”Multilateralismul contează pentru că funcționează. Dar nu putem fi singurii «multilateraliști». Într-o perioadă în care scepticismul câștigă teren, trebuie să arătăm beneficiile și relevanța sistemului multilateral. Vom construi parteneriate mai puternice, mai diverse și mai favorabile incluziunii, care să conducă modernizarea acesteia și să modeleze răspunsurile la nivel global la provocările secolului 21, dintre care unele amenință însăși existența umanității”, a declarat Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședintele pentru o Europă mai puternică pe plan internațional, Josep Borrell.

Modernizarea sistemului multilateral

Pentru a se asigura că sistemul multilateral la nivel mondial este ”potrivit scopului” de a răspunde provocărilor actuale, UE va continua să sprijine eforturile de reformă ale Secretarului General al ONU.

Aceasta va promova modernizarea instituțiilor esențiale, cum ar fi Organizația Mondială a Sănătății și Organizația Mondială a Comerțului.

De asemenea, aceasta va impulsiona elaborarea de noi norme la nivel mondial și instituirea unor platforme de cooperare în domenii precum impozitarea, sfera digitală sau inteligența artificială.

O Europa mai puternică prin parteneriat

Considerând că are nevoie de o nouă generație de parteneriate pentru a schimba peisajul multilateral, UE va construi noi alianțe cu țări terțe, va consolida cooperarea cu organizațiile multilaterale și regionale, precum și cu alte părți interesate, în special cu cele cu care împărtășește valori democratice.

În ceea ce privește alte state, va căuta un teren comun pentru fiecare chestiune în parte. Astfel, țările partenere se vor putea implica mai eficient în sistemul multilateral, iar UE va asigura urmărirea sistematică a angajamentelor bilaterale cu partenerii pentru a contribui la realizarea obiectivelor multilaterale. UE urmărește să creeze un multilateralism mai favorabil incluziunii.

De asemenea, este importantă stabilirea unui dialog cu societatea civilă, precum și cu sectorul privat, social și cu alte părți interesate.