Comisia Europeană recomandă pași și măsuri în direcția elaborării unei abordări comune la nivelul UE privind utilizarea aplicațiilor mobile și a datelor mobile ca răspuns la pandemia de COVID-19.

Comisarul european pentru valori și transparență, Vera Jourova, a anunțat miercuri că e nevoie de o măsură comună la nivelul UE, după ce mai multe state membre au elaborat o serie de aplicații pentru a monitoriza răspândirea noului coronavirus. Decizia a atras critici din partea organizațiilor pentru drepturile omului. 

Pentru a veni în întâmpinarea acestor temeri, recomandările CE stabilesc principiile esențiale pentru utilizarea acestor aplicații și a datelor din punctul de vedere al securității datelor și al respectării drepturilor fundamentale ale UE, cum ar fi dreptul la viața privată și la protecția datelor.

Elementul central al recomandărilor este propunerea de creare a unui set de instrumente comune pentru o abordare coordonată comună privind utilizarea aplicațiilor pentru telefoanele inteligente, care să respecte pe deplin standardele UE de protecție a datelor.

Setul de instrumente va consta din:

 

  • specificații pentru asigurarea eficacității aplicațiilor mobile de informare, avertizare și localizare din punct de vedere medical și tehnic;
  • măsuri de evitare a proliferării aplicațiilor incompatibile, de sprijinire a cerințelor de interoperabilitate și de promovare a soluțiilor comune;mecanisme de guvernanță care trebuie aplicate de autoritățile din domeniul sănătății publice și cooperarea cu Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor;
  • identificarea bunelor practici și a mecanismelor pentru schimbul de informații cu privire la funcționarea aplicațiilor;
  • schimbul de date cu organismele publice epidemiologice relevante, inclusiv transmiterea de date agregate către ECDC.

Setul de instrumente se va concentra pe elaborarea unei abordări comune pentru modelarea și anticiparea evoluției virusului prin date de localizare mobile, anonimizate și agregate. 

Scopul este de a analiza modelele de mobilitate, inclusiv impactul măsurilor de izolare asupra intensității contactelor și, implicit, asupra riscurilor de contaminare. Aceasta va fi o contribuție importantă și proporțională pentru instrumentele de modelare a răspândirii virusului și va oferi perspective în sensul dezvoltării de strategii pentru redeschiderea societăților.

Comisia a început deja discuțiile cu operatorii de telefonie mobilă la 23 martie 2020 cu scopul de a acoperi toate statele membre. Datele vor fi complet anonimizate și transmise Centrului Comun de Cercetare (JRC) pentru prelucrare și modelare. Acestea nu vor fi partajate cu terți și vor fi stocate numai atât timp cât criza este în curs de desfășurare.

Până la 15 aprilie 2020, statele membre vor elabora, împreună cu Comisia, un set de instrumente pentru o abordare paneuropeană privind aplicațiile mobile în colaborare cu Comitetul european pentru protecția datelor.

Pentru a sprijini statele membre, Comisia va oferi orientări, inclusiv cu privire la protecția datelor și la implicațiile asupra vieții private.

Statele membre ar trebui să raporteze cu privire la măsurile pe care le-au luat până la 31 mai 2020 și să pună măsurile respective la dispoziția celorlalte state membre și a Comisiei pentru o evaluare inter pares.

Comisia va evalua progresele înregistrate și va publica rapoarte periodice începând din iunie 2020 și pe tot parcursul crizei, recomandând acțiuni și/sau eliminarea treptată a măsurilor care nu mai sunt necesare.