Parlamentul European a aprobat trei legi privind punerea în aplicare a sistemului de resurse proprii ale UE, deschizând calea pentru reforma acestuia și introducerea de noi surse de venituri ale Uniunii.

Eurodeputații au adoptat joi un regulament de punere în aplicare și două regulamente operative. Ele prevăd metodele care trebuie să fie folosite pentru a colecta sau pune la dispoziție resurse proprii specifice, care constituie venituri la bugetul Uniunii.

Cele trei acte legislative funcționează în paralel cu Decizia privind resursele proprii (DRP), aprobată de Parlamentul European în septembrie și de Consiliu în decembrie 2020. Statele membre ale Uniunii sunt pe cale de a ratifica decizia. 13 țări din 27 o ratificaseră deja până pe 18 martie.

Regulamentele aprobate includ dispoziții referitoare la calcularea și simplificarea veniturilor Uniunii, gestionarea fluxurilor de numerar și drepturile de monitorizare și inspecție. Reglementările sunt necesare pentru ca partea de venituri reformată a bugetului UE să funcționeze în continuare fără probleme.

După ce toate statele membre ratifică DRP, pachetul adoptat se va aplica retroactiv de la 1 ianuarie 2021.

El va introduce noua taxă pe materialele plastice. Este vorba de prima dintre noile surse de venituri care vor fi introduse până în 2026.

Decizia privind resursele proprii va permite Uniunii să împrumute 750 de miliarde de euro pentru planul de redresare „Next Generation EU”.