UE urmărește intensificarea comerțului, consolidarea conectivității și aprofundarea integrării economice cu Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina, dar și consolidarea statului de drept în aceste state.

Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate au prezentat miercuri o propunere privind obiectivele de politică pe termen lung ale Parteneriatului estic după 2020.

„Transmitem un mesaj foarte clar țărilor partenere estice: vă vom ajuta să construiți economii puternice, să încurajați creșterea economică și crearea de locuri de muncă prin atragerea de investiții străine directe și prin consolidarea conectivității în sectoarele-cheie cum ar fi transporturile, energia și mediul. Vom colabora strâns pentru a aborda provocările actuale de la toate nivelurile, inclusiv pandemia COVID-19”, a declarat comisarul pentru vecinătate și extindere, Olivér Várhelyi.

Comisia Europeană insistă că propunerea prezintă modalitățile de colaborare cu țările partenere pentru a răspunde provocărilor comune și a consolida reziliența acestor țări din perspectiva provocărilor actuale, ca obiectiv de politică prioritar pentru perioada de după 2020.

Pe baza realizărilor din primii zece ani ai parteneriatului, cooperarea dintre UE și partenerii săi va continua să sprijine, prin noi priorități politice, transformarea ecologică, transformarea digitală și crearea unor economii care să aducă beneficii pentru toți, în special mai multe oportunități de angajare pentru tineri și promovarea egalității de gen, susține Executivul UE.

Parteneriatul estic a fost lansat în 2009, cu scopul de a consolida și a aprofunda relațiile politice și economice dintre UE, statele sale membre și Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Parteneriatul a evoluat în funcție de interesele, ambițiile și progresele fiecărui partener, permițând diferențierea, într-un mod flexibil și favorabil incluziunii, pentru a aborda împreună provocările comune și globale și a promova integrarea regională.

Noile obiective de politică au fost stabilite în urma consultării structurate privind viitorul Parteneriatului estic, desfășurată în 2019, cu participarea largă și incluzivă a statelor membre, a organizațiilor societății civile din țările partenere, a mediului academic, a întreprinderilor și a instituțiilor financiare. În ansamblu, există un larg consens cu privire la faptul că actualul cadru de politică al Parteneriatului estic este solid și aduce beneficii concrete pentru cetățeni.

Prin aceste obiective, se urmărește intensificarea comerțului, consolidarea conectivității și aprofundarea integrării economice cu Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina, consolidarea instituțiilor democratice și a statului de drept, asigurarea rezilienței la factorii de mediu și climatici, susținerea transformării digitale și promovarea unor societăți echitabile și favorabile incluziunii.

„Puterea vecinilor noștri este, totodată, puterea Uniunii Europene; Parteneriatul estic rămâne un element esențial al politicii externe a UE. Propunerile noastre vor consolida în continuare cele șase țări partenere, reflectând prioritățile și provocările noastre comune și păstrând în același timp accentul pe obținerea unor rezultate tangibile și pozitive pentru toți cetățenii”, a punctat Înaltul Reprezentant și vicepreședintele Comisiei Josep Borrell.