Reprezentanții Consiliului și ai Parlamentului European au încheiat un acord politic pentru reînnoirea mandatului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC).

Prin acest mandat actualizat, Uniunea Europeană urmărește să consolideze activitatea ECDC în următoarele domenii: supraveghere, alertă timpurie, pregătire și răspuns.

ECDC este o agenție a UE însărcinată, printre altele, cu sprijinirea UE în eforturile sale de combatere a bolilor infecțioase, prin informații epidemiologice, consiliere științifică și activități de formare.

"Suntem afectați din plin de un nou val, dar trebuie să privim înainte și să planificăm viitorul. Această pandemie a demonstrat că avem nevoie de o mai bună cunoaștere a amenințărilor transfrontaliere la adresa sănătății, de planuri de acțiune actualizate și de o mai bună coordonare. Un mandat mai solid al ECDC reprezintă încă un pas în această direcție", a declarat Janez Poklukar, ministrul sloven al sănătății.

Mandatul actualizat, mai solid, prevede instituirea unui Grup operativ al UE în domeniul sănătății care să acorde asistență răspunsurilor locale la izbucnirea unei epidemii, alături de furnizarea de expertiză țărilor UE și Comisiei Europene, de exemplu în ceea ce privește elaborarea, examinarea și actualizarea planurilor de pregătire. ECDC va avea, de asemenea, sarcina de a dezvolta platforme digitale pentru supravegherea epidemiologică.

Negociatorii Consiliului și ai Parlamentului au convenit, printre altele, să alinieze mai bine recomandările și acțiunile la Organizația Mondială a Sănătății și să le coordoneze mai bine cu aceasta, pentru a asigura coerența și complementaritatea, precum și să întărească dispozițiile privind protecția datelor. Datele personale vor fi prelucrate sau comunicate numai în cazurile în care acest lucru este strict necesar pentru îndeplinirea misiunii ECDC.