Cu ocazia Zilei Internaționale contra Homofobiei, Transfobiei și Bifobiei, Uniunea Europeană își reafirmă angajamentul ferm de a respecta, de a proteja și de a promova exercitarea deplină și în condiții de egalitate a drepturilor omului pentru LGBTI.

”În întreaga lume, unii oameni continuă să se confrunte în viața de zi cu zi cu violențe, excluziune și discriminare din cauza orientării lor sexuale, reale sau percepute, a identității lor de gen sau a caracteristicilor lor sexuale. UE este îngrijorată în mod deosebit de faptul că, în 69 de țări, relațiile consensuale între persoane de același sex sunt incriminate, iar în 11 dintre acestea continuă să existe pedeapsa cu moartea ca pedeapsă legală pentru homosexualitate”, precizează Înaltul Reprezentant Josep Borrell, într-o declarație cu ocazia Zilei Internaționale - 17 mai - împotriva Homofobiei, Transfobiei și Bifobiei:

”Pandemia de COVID-19 a dus la niveluri și mai ridicate de violență și discriminare împotriva persoanelor LGBTI, inclusiv violență domestică, discursuri de incitare la ură online și offline și infracțiuni motivate de ură. Aceste persoane se confruntă adesea cu stigmatizări și discriminare în ceea ce privește accesul la serviciile de sănătate. Mai mult, pandemia a condus la restrângerea spațiului civic și la creșterea numărului arestărilor și detențiilor arbitrare, a atacurilor fizice împotriva apărătorilor drepturilor omului care protejează drepturile persoanelor LGBTI și a traumei psihologice suferite de aceștia. Aceste acte sunt inacceptabile, iar UE subliniază că este important ca acestea să nu mai fie tratate cu impunitate.

UE ia măsuri la nivel mondial pentru a preveni și a denunța toate formele de discriminare împotriva persoanelor LGBTI, inclusiv violența homofobă, bifobă și transfobă, promovând în același timp accesul acestor persoane la oportunități egale în toate sferele vieții. Este important ca legile, politicile și practicile discriminatorii, inclusiv incriminarea relațiilor consensuale între persoane de același sex, să fie combătute peste tot în lume. De asemenea, astfel de practici expun persoanele LGBTI în mod disproporționat șomajului, excluziunii sociale și sărăciei.

UE va rămâne în fruntea eforturilor care urmăresc să asigure exercitarea deplină și în condiții de egalitate a drepturilor omului pentru persoanele LGBTI. Prin intermediul cadrului său reînnoit de politici interne și externe, în special Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația (2020-2024) și Strategia privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ (2020-2025) a Comisiei Europene, prima de acest fel, UE promovează egalitatea în toate sferele vieții, atât în interiorul, cât și în afara UE.

În consonanță cu tema Zilei Internaționale împotriva Homofobiei, Transfobiei și Bifobiei de anul acesta – „Împreună: a rezista, a sprijini, a vindeca” – UE va continua să abordeze problema discriminării bazate pe orientarea sexuală și identitatea de gen, subliniind situația vulnerabilă a persoanelor LGBTI în contextul redresării după pandemia de COVID-19 și chemând la clădirea unor societăți mai echitabile, mai incluzive și mai durabile. UE va colabora prin dialog politic cu țările partenere și va continua să sprijine organizațiile societății civile și apărătorii drepturilor omului pentru protejarea și promovarea exercitării depline și în condiții de egalitate a drepturilor omului pentru persoanele LGBTI și pentru respectarea diversității.

Asigurarea dreptului tuturor oamenilor de a fi liberi să fie cine sunt și de a iubi pe cine doresc necesită eforturi comune din partea tuturor, în fiecare zi”.