Comisia Europeană a dat curs, vineri, unei cereri din partea R. Moldova, propunând un program de asistență macrofinanciară în valoare de până la 100 de milioane de euro.

Asistența propusă ar urma să ajute această țară să facă față nevoilor sale în materie de finanțare pe termen scurt.

Până la 40 de milioane euro ar urma să fie furnizate sub formă de granturi și până la 60 de milioane de euro – sub formă de împrumuturi pe termen mediu acordate în condiții favorabile de finanțare, precizează Comisia Europeană.

Republica Moldova se confruntă cu numeroase provocări, trebuind în special să combată corupția și proasta guvernare. Aceste fenomene au condus la deteriorarea situației finanțelor publice și a balanței de plăți, încetinind creșterea economică.

De asemenea, Republica Moldova trebuie să întreprindă investigații temeinice privind frauda bancară masivă care a lovit economia țării în 2014. Dificultățile economice au fost agravate de faptul că unii dintre partenerii comerciali regionali cruciali ai Republicii Moldova au avut o activitate economică scăzută.

Acest efect a fost parțial compensat de creșterea volumului schimburilor comerciale cu UE, care poate fi corelată cu Acordul de asociere ce a intrat în vigoare la 1 iulie 2016 și a creat o zonă de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare.

Pentru a intra în vigoare și a permite efectuarea plăților, asistența macrofinanciară propusă de UE trebuie să fie adoptată de către Parlamentul European și Consiliu, urmând să însoțească noul program FMI pentru această țară, aprobat la 7 noiembrie 2016.

Fondurile vor ajuta R. Moldova să-și acopere o parte din nevoile de finanțare externă în următorii doi ani. Această operațiune ar contribui, prin urmare, la reducerea vulnerabilităților economiei legate de balanța de plăți pe termen scurt și de situația bugetară.

Plățile efectuate în cadrul programului propus ar urma să depindă strict de realizarea unor progrese importante în cadrul programului FMI și de punerea în aplicare a condițiilor de politică specifice care urmează să fie convenite între Republica Moldova și UE în cadrul unui memorandum de înțelegere.

Aceste condiții de politică ar urma să abordeze unele dintre deficiențele fundamentale ale economiei Republicii Moldova și ale sistemului de guvernanță economică, în special în sectorul bancar.

Demersul are loc în strânsă coordonare cu programele de ajustare și de reformă convenite de Republica Moldova cu FMI și cu Banca Mondială, fiind corelate îndeaproape și cu reformele convenite în contextul operațiunilor de sprijin bugetar ale UE și al acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător.