Comitetului Comun de Programare pentru Programul Interreg NEXT România-Republica Moldova a stabilit marți obiectivele de politică ce urmează a primi finanțare în perioada 2021-2027.

Ca urmare a analizei situației din aria eligilă a viitorului program de cooperare și a consultărilor derulate cu structurile partenere, precum și cu beneficiarii Programului, Comitetul Comun de Programare a decis selectarea următoarelor obiective dintre cele stabilite de Comisia Europeană pentru ciclul bugetar 2021-2027:

- Obiectivul de politică 2 - O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon

- Obiectivul de politică 4 - O Europă mai socială și mai incluzivă

- Obiectivul specific Interreg 1 - O mai bună guvernanță în materie de cooperare

- Obiectivul specific Interreg 2 - Sporirea siguranței și securității Europei.

În perioada următoare se va continua procesul de elaborare a programului de cooperare, într-un ritm susținut, care să permită depunerea programului la Comisia Europeană la începutul anului 2022.