Republica Moldova a adoptat o serie de reforme în urma Acordului de asociere cu Uniunea Europeană, dar „obiectivele finale nu au fost încă atinse”. Aceasta este principala concluzie a raportului UE

Potrivit raportului comun al Comisiei Europene și al Serviciului European de Acțiune Externă, Moldova a adoptat o serie de reforme menite să restaureze independența sistemului judiciar și să lupte împotriva corupției.

Reforme s-au înregistrat și în eficientizarea administrației publice și în restabilirea echilibrului macroeconomic.

De asemenea, s-au făcut pași importanți pentru apropierea legislației naționale în domeniul energiei electrice și a gazelor naturale de legislația Uniunii Europene.

„Cu toate acestea, sunt necesare eforturi suplimentare pentru consolidarea democrației și a statului de drept. Trebuie acordată mai multă atenție respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale, domeniu în care nu se înregistrează destule progrese, în parte din cauza unor deficiențe ale sistemului judiciar. Ingerența politică observată în sistemul judiciar și în funcționarea autorităților responsabile cu aplicarea legii este o piedică sistemică în calea dezvoltării sociale și economice”, se arată în raport.

În ceea ce privește dezvoltarea economiei, raportul notează că au fost adoptate reforme esențiale pentru revenirea la stabilitate macrofinanciară, în urma unei fraude bancare masive. Sunt necesare investigații suplimentare pentru a-i aduce în fața justiției pe cei care se fac vinovați de această fraudă.

Mediul de afaceri și de investiții este în continuare afectat de corupția la scară largă și de lipsa unor politici consecvente. În plus, faptul că interesele economice se concentrează acum în mâinile unui număr mai mic de persoane generează riscul ca politicile publice să fie influențate de aceste persoane.

În ceea ce privește comerțul, raportul subliniază beneficiile pe care colaborarea între UE și Republica Moldova le aduce ambelor părți începând din 2014. UE și-a consolidat poziția de principal partener comercial al Republicii Moldova – 63 % din exporturile țării se realizează către UE, iar 50 % din importurile sale provin din UE.

Raportul enumeră câteva realizări majore, printre care o serie de proiecte finalizate cu ajutorul Uniunii Europene în perioada 2015-2016:

 

  • s-au construit infrastructuri noi de aprovizionare cu apă potabilă în mai multe localități, de care beneficiază acum peste 15.000 de persoane;
  • au fost aduse îmbunătățiri transportului public din Chișinău și Bălți;
  • în 225 de clădiri publice (ex. școli, cămine culturale) au fost instalate sisteme de încălzire cu biomasă, mai bune și mai economice decât cele vechi;
  • efecte pozitive ale implementării regimului de călătorii fără viză și a acordului de readmisie între Uniunea Europeană și Republica Moldova.
  • contribuția Republicii Moldova la operațiunile civile și militare ale UE, care consolidează rolul Uniunii de furnizor mondial de securitate și sporește reziliența țărilor din întreaga lume.