Același interes există și la București, șeful diplomației transmițându-i omologului moldovean interesul României de a-și consolida prezența investițională în Republica Moldova.

”Prețuim foarte mult atitudinea României atât la nivel guvernamental, cât și la cel al societății în general. Apreciem cu titlu special că această atitudine rămâne neschimbată și nu este promovată în funcție de anumiți factori conjuncturali”, a declarat marți, la București, noul ministru moldovean de Externe, Tudor Ulianovschi.

Acesta a precizat că, în cadrul consultărilor, s-a convenit ”în viitorul previzibil” organizarea la Chișinău a unei reuniuni comune a guvernelor celor două state. Totodată, Meleșcanu și Ulianovschi au convenit ”să examinăm consolidarea și extinderea” Parteneriatului Strategic,  aducerea lui la zi, pentru a pune în valoare realizările bilaterale, dar și să țină cont de noile realități ”într-un cadru mai vast, regional și international”.

În ceea ce privește relațiile comercial-economice, Ulianovschi a reamintit că România este principalul partener comercial al R. Moldova, subliniind că autoritățile moldovene își doresc ca investițiile românești în economia R. Moldova să sporească considerabil, România plasându-se printre principalii investitori ai țării de peste Prut.

Șeful diplomației de la Chișinău a amintit și de asistența pentru dezvoltare oferită de Guvernul României, proiectele comune implementate în diverse domenii, proiecte ce contribuie la dezvoltarea țării sale. El a subliniat ”impactul social important al unor asemenea proiecte, cum ar fi renovarea și dotarea unor grădinițe și a unor obiective culturale din patrimoniul național”.

În privința agendei europene, Ulianovschi a dorit să trasmită ”un mesaj clar și univoc din partea Guvernului de la Chișinău”:

 

”Orientarea europeană a R. Moldova rămâne un obiectiv prioritar fundamental, de neschimbat al politicii noastre interne și externe, deoarece el exprimă cum nu se poate mai bine aspirațiile societății și valorile pe care aceasta le împărtășește”.

 

Ulianovschi a precizat că Executivul moldovean se ocupă de buna implementare a Programului național de implementare a Acordului de Asociere UE-R. Moldova. De asemenea, el a amintit de inițiativa de a introduce în Constituție ”obiectivul și dezideratul de integrare europeană, pentru a consolida la nivel constituțional această prioritate”.

Referitor la stadiul reformelor în justiție, Tudor Ulianovschi a declarat, răspunzând unei întrebări, că ”orice proces de reformare a unui stat începe de la o justiție sănătoasă”.

”În acest context … trebuie să avem un plan de acțiune pragmatic în domeniul realizării unor reforme concrete și palpabile în sectorul justiției. Reforma în acest sector este prioritară pentru Guvernul R. Moldova”, a spus ministrul de Externe, adăugând că ministrul Justiției a enunțat anumite priorități concrete pe durata acestui an, în primul rând ”fortificarea verificării integritării judecătorilor”, dar și operaționalizarea ANI, ”pentru a asigura o mai bună și mai eficientă luptă cu corupția, pentru o mai bună justiție și pentru o mai bună respectare a drepturilor cetățenilor”.

La rândul său, ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu a declarat că vizita și discuțiile de marși reconfirmă foarte clar relația bilaterală specială dintre România și Moldova.

 

”Relația cu Chișinăul rămâne o relație prioritară, de prim rang pentru România, pentru întreaga clasă politică și societatea noastră, cu atât mai mult cu cât în acest an marcăm Centenarul. Stabilitatea și prosperitatea R. Moldova sunt esențiale pentru România”,

 

a afirmat șeful diplomației române, adăugând că obiectivul strategic în relațiile cu Moldova rămâne integrarea europeană a acestei țări.

”În viziunea mea, aceasta este singura opțiune care poate să aducă prosperitate, siguranță și libertate cetățenilor R. Moldova, indiferent de vârstă, de etnie, de limba vorbită sau confesiunea religioasă”, a spus Meleșcanu, punctând faptul că e nevoie de continuarea reformelor, modernizarea statului și îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor.

Meleșcanu a mai spus că discuțiile s-au concentrat pe problemele bilaterale și, în același timp, a fost o reuniune de pregătire a unor contacte la nivel înalt în perioada imediat următoare, precum și probleme privind agenda europeană.

”Am accentuat interesul nostru de a consolida prezența investițională a României în Republica Moldova. Am discutat și despre stadiul și perspectivele interconectărilor energetice, care rămân prioritare pe agenda noastră. Continuarea parcursului european al R. Moldova depinde în mod evident de implementarea angajamentelor de reformă care a fost asumată de către Guvern”, a afirmat Teodor Meleșcanu, reafirmând întreaga disponibilitate a României de a sprijini obiectivele propuse de Moldova pe agenda sa europeană.