Ministerul Economiei a finalizat și prezentat proiectul noii legi cu privire la energia electrică, conform prevederile pachetului energetic III al Uniunii Europene, care prevede transpunerea în legislația energetică națională a unui șir de directive și regulamente europene.

Autoritățile argumentează necesitatea acestui document prin angajamentele luate de Republica Moldova în anul 2010, când țara nosatră a devenit membru cu drepturi depline a Tratatului Comunității Energetice.

Având mai puțin timp la dispoziție comparativ cu alte țări membre, care au început reformele în sectorul energetic cu 5 ani mai devreme, Moldova a obținut rezultatele așteptate în pas cu acestea. Astfel, am obținut progrese la transpunerea legislației energetice naționale comparabile cu ale țărilor care au început reformele cu mult înaintea noastră, iar instituțiile s-au încadrat într-un timp foarte scurt pentru a înțelege și a se adapta la conceptele UE,

 a declarat viceministrul Economiei Valeriu Triboi.

Tarife transparente și excluderea subvențiilor încrucișate

Noua lege cu privire la energia electrică prevede că vor fi transpuse 

Principiile europene privind separarea și certificarea operatorului de transport și de sistem, privind separarea juridică a întreprinderilor de distribuție integrate pe verticală, privind separarea contabilă și organizațională, pe tip de activitate desfășurat, privind stabilirea unor tarife transparente, nediscriminatorii, justificate și previzibile pentru fiecare activitate în parte, privind excluderea subvențiilor încrucișate, privind dezvoltarea rețelelor electrice în baza unor planuri de dezvoltare și de investiții, pe terme lung, mediu și scurt, bazate pe prognoza cererii de energie, precum și transpunerea la nivelul legislației naționale a altor principii comunitare.

Autorii susțin că transpunerea în practică a acestor prevederi va avea ca efect crearea unei piețe a energiei electrice funcționale și competitive, pasibilă de integrare în piața comună europeană. de care vor beneficia toți participanții la piața energiei electrice și în special, consumatorii.

Totodată documentul prevede extinderea împuternicirilor Agenției Naționale pentru Reglmentare în Energetică, astfel încât aceasta să dispună de dreptul de ai sancționa pe toți participanții de pe piața de energie și nu doar a titularilor de licențe eliberate de ANRE.

Moldova a întârziat cu liberalizarea

În același timp putem constata că Moldova nu și-a respectat până acum angajamentele asumate la implementarea prevederilor Pachetului Energetic II și III.

Astfel începând cu 1 ianuarie 2015, piața energetică urma să fie liberalizată integral, dar acest lucru nu s-a întâmplat nici măcar pe hârtie, iar consumatorii de energie electrică (mari și mici) din Republica Moldova nu au mai multe opțiuni de alegere a furnizorilor de energie electrică. Totodată există riscul că nici noile angajamente să nu fie respectate, deoarece acestea ar necesita investiții de circa un miliard de euro, bani pe care Moldova nu îi are.

În plus Guvernul nu a reușit să reformeze companiile de stat, astfel încât acestea să se conformeze noilor cerințe. De exemplu nu a separat activitățile de distribuție și furnizare la RED Nord și RED Nord-Vest

Cea mai mare problemă este însă la compania Moldelectrica, care întârzie realizarea mai multor proiecte de infrastructură. O analiză realizată încă în anul 2012 deGerman Economic Team Moldova constata că "Moldelectrica are o structura organizațională și guvernanță corporativă", dar și lipsa la această întreprindere a unor "sisteme informaționale în timp real, cum ar fi SCADA".

De atunci au trecut trei ani, dar situația nu s-a schimbat radical, iar întreprinderea de stat a ajuns înglodată în datorii și cu pierderi anuale de sute de milioane de lei, ca urmare a unor divergențe cu ANRE și a incapacității Ministerului Economiei de a reforma întreprinderea.

O altă constatare a experților germani este lipsa instalațiilor de generare și dependența de un producător, ceea ce ar putea împiedica intrarea pe piață a noilor furnizori. "Dimensiunile mici ale pieței Moldovei și accesul limitat la generare ar putea afecta grav concurența cu amănuntul - în special pentru consumatorii individuali", se menționa în studiul realizat de specialiștii germani.

În același timp în Analiza Preliminară a Impactului de Reglementare a proiectului se susține că

 

Odată cu crearea cadrului legal necesar pentru funcționarea unei piețe de energie competitive și bine organizate, precum și a condițiilor investiționale atractive pentru dezvoltarea sistemului electroenergetic, va fi posibilă apariția pe piața internă a noilor producători și furnizori de energie electrică, inclusiv din afara țarii, ceea ce va duce inevitabil la creșterea concurenței pe piața energiei electrice.

 Autorii mai precizează că vor fi create

 

premise reale pentru consumatorii finali de a-și realiza dreptul de a alege furnizorul de energie electrică și de a schimba furnizorul de energie electrică, implicit de a procura energie electrică în mod liber pe piața energiei electrice, la prețuri negociate și accesibile.

Totodată, crearea unui sector electroenergetic bine dezvoltat și eficient, sigur pentru transportarea energiei electrice pe axa est-vest, va face posibilă integrarea sistemului electroenergetic al Republicii Moldova în ENTSO-E, și, respectiv, de a accede pe piața comună a Uniunii Europene.

Sursă: Mold-Street.com