Prin Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, pentru care Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației este Autoritate de Management, s-au semnat 60 de contracte de finanțare.

La finalul anului 2020, Autoritatea de Management a Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 are în implementare 60 de contracte de finanțare  (4 proiecte mari de infrastructură, 53 de proiecte SOFT, care nu includ componenta de infrastructură sau au o componentă de infrastructură mai mică de un milion de euro și 3 contracte de asistență tehnică), în valoare totală de 58,7 de milioane de euro.

De asemenea, au fost selectate 19 proiecte HARD (care au o componentă de infrastructură mai mare de un milion de euro pe proiect), totalizând 17,7 milioane de euro, care se află în proces de contractare.

Plățile efectuate pentru proiectele aflate în derulare au o valoare totală de 8,7 milioane de euro.

Pe parcursul anului 2020, Autoritatea de Management a adoptat mai multe măsuri pentru a sprijini beneficiarii proiectelor în contextul actual. Cele mai importante dintre acestea au vizat extinderea termenelor pentru depunerea documentelor, posibilitatea ca acestea să fie depuse doar în format electronic, monitorizarea proiectelor prin intermediul mijloacelor electronice.

Cooperarea în cadrul programelor finanțate de Uniunea Europeană la această graniță va continua în perioada 2021-2027.

”Colaborarea dintre autoritățile române și cele din Republica Moldova are un rol fundamental în implementarea actualului program, precum și a celui aflat în pregătire, având la bază Parteneriatul Estic prin care Uniunea Europeană urmărește extinderea ariei de prosperitate și securitate în vecinătatea sa estică, prin promovarea unui set comun de valori și a convergenței treptate a politicilor”, precizează Ministerul dezvoltării într-un comunicat.