România a propus R. Moldova încheierea unui nou Protocol adițional (Protocolul 6), care să permită extinderea perioadei de valabilitate a Acordului privind programul de asistență tehnică și financiară. Chișinăul nu a dorit extinderea.

Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind programul de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat Chișinăului a fost semnat la 27 aprilie 2010 și și-a încetat valabilitatea duminică, 28 martie 2021, informează Ministerul de Externe.

Prin urmare, România a propus R. Moldova, la începutul lui noiembrie 2020, încheierea unui nou Protocol adițional (Protocolul 6), care să permită atât extinderea perioadei de valabilitate a Acordului și, astfel, utilizarea fondurilor încă neutilizate - din cele 100 de milioane de euro - în proiecte viitoare, cât și extinderea domeniilor în care ajutorul financiar nerambursabil poate fi acordat.

Totodată, după experiența dobândită în cei 10 ani de implementare a Acordului, proiectul Protocolului 6 conținea și o serie de elemente suplimentare propuse de partea română care - odată asumate de Guvernul de la Chișinău - ar fi fost de natură să sprijine împlinirea așteptărilor legate de menținerea parcursului european al R. Moldova, cu respectarea principiilor democratice și ale statului de drept, de asigurarea implementării depline, de către R. Moldova, a prevederilor Acordului de Asociere încheiat cu Uniunea Europeană și realizarea reformelor necesare, cu accent pe reforma în domeniul justiției, de asigurarea condițiilor pentru consolidarea și protejarea prezenței investiționale a României în R. Moldova, precum și de consolidarea comunității de limbă, cultură și istorie dintre România și R. Moldova.

”Aceste elemente suplimentare se află în deplină concordanță cu politica aplicată constant de România și de UE de a utiliza un set de condiționalități care să stimuleze eforturile de reformă atât de necesare Republicii Moldova”, potrivit MAE.

În pofida demersurilor repetate ale părții române, care a reafirmat consecvent deschiderea de a semna și ratifica documentul în forma propusă de România, în timp util pentru a evita ieșirea din vigoare a Acordului semnat în 2010, Guvernul de la Chișinău nu a transmis un răspuns la propunerea României decât la data de 26 februarie 2021, constând într-un proiect de text care se îndepărtează de propunerea de Protocol 6 a părții române, neincluzând elementele suplimentare dorite de București.

MAE precizează că, pe durata ultimelor discuții bilaterale, de la jumătatea lunii martie, reprezentanții guvernamentali de la Chișinău au invocat și faptul că Guvernul interimar al R. Moldova nu ar avea competențele necesare pentru finalizarea procedurilor vizând încheierea Acordului.

În consecință, Ministerul român de externe își exprimă regretul pentru ieșirea din vigoare a Acordului.

”România își exprimă disponibilitatea pentru încheierea unui nou Acord, care să îndeplinească funcțiile Acordului din 2010 și care să integreze toate protocoalele adiționale subsecvente, cu obiectivul de a impulsiona dezvoltarea Republicii Moldova, avansarea parcursului său european și implementarea reformelor democratice”, precizează MAE, adăugând că Bucureștiul va continua să ofere cetățenilor Republicii Moldova sprijin direct, consistent și dezinteresat, inclusiv de natură umanitară în actualul context pandemic, și să acționeze pentru avansarea proiectelor strategice de interconectare.