Consiliul Uniunii Europene a adoptat joi o serie de concluzii privind combaterea corupției în sport.

Principalul obiectiv al concluziilor este de a sugera modul în care UE și statele sale membre și mișcarea sportivă pot contribui la realizarea integrității și a echității în sport. Acestea recunosc faptul că, deși corupția din sport nu este un fenomen nou, nu există o abordare globală a UE în ceea ce privește măsurile de combatere a corupției în sport.

Corupția este recunoscută în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) drept unul dintre „domeniile criminalității de o gravitate deosebită de dimensiune transfrontalieră”.

Cazurile de corupție la nivel înalt din ultimii ani au arătat potențialele prejudicii pe care corupția le poate aduce reputației sportului în ceea ce privește integritatea și fairplay-ul.