Guvernul a aprobat miercuri „Strategia Națională pentru Sport 2023-2032”, proiect inițiat de Ministerul Sportului, care poziționează sportul ca prioritate națională și stabilește viziunea de dezvoltare și direcțiile majore pentru următorul deceniu.

Ministrul Eduard Novak susține că "ziua de astăzi este una istorică pentru sportul românesc, un punct de referință care îi va determina viitorul într-o manieră profund reformatoare".

Strategia Națională pentru Sport 2022-2032 reprezintă documentul cadru care stabilește viziunea de dezvoltare și direcțiile majore, având ca funcție principală direcționarea și coagularea tuturor eforturilor, resurselor și acțiunilor întreprinse într-o direcție coerentă, care să poziționeze sportul ca o prioritate națională.

Factorii strategici cheie sunt sportul comunitar, sportul în educație și sportul de performanță.

Printre cele 70 de Obiective Strategice pentru Sportul din România, care trebuie implementate în decurs de 10 ani, se numără:

Prioritizarea sporturilor olimpice de tradiție, care au adus performanțe României;

Crearea unui sistem sportiv piramidal transparent, predictibil, axat în special pe aceste sporturi prioritare;

Descentralizarea structurilor și bazelor sportive din structurile de stat;

Finanțarea federațiilor prioritare în baza unor strategii pe termen lung, cu obiective finale la Jocurile Olimpice și Paralimpice, dar și cu obiective intermediare;

Crearea unui sistem în care sportivii de perfomanță să se poată antrena în cele mai bune conditii, cu accent pe conceptul de pregătire centralizată controlată, construit în jurul unor centre regionale de excelență sau olimpice (6 de vară și 3 de iarnă), care vor putea funcționa pentru sporturile prioritare și voi fi independente;

Strategia de infrastructură, care să se axeze tot pe ideea dezvoltării sporturilor prioritare;

Investiții prin programe guvernamentale pentru crearea de noi activități, pentru a da viață bazelor sportive;

Elaborarea sistemul de specializare a antrenorilor, ca parte integrantă în Legea Sportului;

Noua Lege a Sportului, care să vină în sprijinul dezvoltării sporturilor și să asigure stabilitate;

Crearea unui sistem în care foștii sportivi de performanță să aibă prioritate la reîntoarcerea în sistemul sportiv.

Printre măsurile și acțiunile prioritare în sportul de performanță:

Noua Lege a Sportului

Integrarea Ministerului Sportului în noua arhitectură instituțională, cu rol de reglementare, coordonare și control în domeniul sportului;

Realizarea unei clasificări a sporturilor în relație cu cei trei factori strategici cheieContinuarea procesului de descentralizare, în colaborare cu autoritățile locale;

Dezvoltarea unui program național de investiții în infrastructura sportivă pentru următorii 10 ani;

Dezvoltarea unui program național – RESURSA UMANĂ PERFORMANTĂ – axat pe resursa umană din sport (antrenori, sportivi, staff tehnic – sistemul de carieră, remunerația etc.);

Sporturile individuale prioritare de interes național, conform Strategiei Naționale pentru Sport 2022-2032, vor fi:

canotaj, judo, tenis de masă, haltere, lupte, natație și pentatlon modern, scrimă, ciclism, box, kaiac-canoe, atletism, gimnastică, iar cele de echipă: fotbal, baschet, handbal, rugby, volei, polo și hochei pe gheață.

Se urmărește, de asemenea, adoptarea unui Pact Național pentru Sport, sub egida unei coaliții politice și instituționale ample.

În perioada imediat următoare, va fi supus aprobării Guvernului un proiect de Memorandum care să stea la baza demersului de elaborare a unei noi legi a sportului, printr-un amplu proces de colaborare interinstituțională, cu specialiști din mai multe ministere, precum și cu o largă consultare a tuturor actorilor relevanți din domeniul sportului.