Vezi prezentările în detaliu ale reprezentanții ministerelor care se ocupă de diferite programe de finanțare accesibile companiilor mari, băncilor care au cofinanțat proiecte de succes și reprezentanților companiilor private - Conferința 26 mai.

 Finanțări pentru inovație și business development:

 • Oportunități prin Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020: Iulia BAZ, Director AM POC 2014-2020. 
Primele linii de finanțare, pentru Axa 1 a POC, vor fi deschise în 27 iunie. Pentru acestea a fost deja publicat un Ghid general, iar bugetul total lansat este de 578 milioane euro. Potrivit Iuliei Baz, pe liniile ce vor fi lansate bugetul este cel integral alocat acelei componente, până în 2020. 
Prezentarea integrală, aici 
 • Oportunități oferite prin clustere de inovare și tehnologie: Ionuț ȚAȚA, Președinte Clusterul pentru Inovare și Tehnologie „Alt Brașov”. 

Estimările incluse în prezentarea lui Ionuț Țața arată că în urma finanțărilor oferite prin Programul Operațional Competitivitate până în 2020, vor apărea peste 150 clustere pe hartie, dintre care vor fi mai puțin de 50 de clustere active & relevante

Prezentarea integrală, aici 

 • Oportunități prin Programul Horizon 2020. Studiu de caz – proiect finanțat: Lucian ANDREI, CEO, Horizon Consulting Network
În prezentare au fost evidențiate avantajele acestui program față de fondurile structurale: finanțare care poate ajunge chiar la 100%, implementare pe bază de avans, transparență în evaluarea propunerilor, aplicații transmise online.
Prezentarea integrală, aici 
 • Rolul mediului privat în implementarea proiectelor strategice finanțate din fonduri europene: Anca-Andreea CĂLUGĂRU, Head of Structural Funds Practice, Schuman Associates
Anca Călugăru a detaliat, între altele, provocări și soluții în zona instituțiilor publice, în noul exercițiu financiar. Provocări: Capacitatea dministrativă și tehnică redusă, Putere de negociere scăzută Reticență în privința criteriilor calitative&aversiune față de risc. Soluții: Asistență tehnică/consultanță, Achiziții centralizate&Parteneriate, Criterii calitative obiective și cuantifiabile. 

Prezentarea integrală, aici 
 • Studiu de caz – proiect finanțat: Ramona IVAN, Director, Directia Relatii Externe si Finantari Structurale. CEC Bank
Ramona Ivan a prezentat un exemplu de proiect finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, cu sprijinnul CEC Bank. Acesta se referă la,,Centrala electrică eoliană (CEE) Emil Racovita’’ (POS CCE –AP4, DMI 4.2) Barlad, Vaslui. Valoarea totală a proiectului: 33.013.324 lei ; Valoarea totală eligibilă a proiectului: 24.437.369 lei.
Prezentarea integrală, aici 

Panel 2: Finanțări pentru investiții și capital uman 

 • Oportunități pentru companiile mari în Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020: Viorel MIHAI, Director adjunct, Direcția Generală Programe Capital Uman, Ministerul Fondurilor Europene

Viorel Mihai a explicat, pe lângă menționarea liniilor propriu-zise de finanțare, că pentru acest program va exista un focus pe rezultate. „Cererea de finanțare va fi depusă în format electronic, iar evaluarea se va face tot electronic, precum și toată monitorizarea implementării. Alte noutăți: decontarea pe baza forfetară, utilizarea unor bareme standar de cost pentru formare profesională.”

Prezentarea integrală, aici 

 • Studiu de caz – proiect finanțat: Irina ZUGRAVU, Senior Consultant & Managing Partner, VAPRO România 

Irina Zugravu a detaliat, în prezentare, cei 6 pași de la idee la proiect: fezabilitate, pregătirea proiectului, depunerea proiectului, semnarea contractului de finanțare, și, în final, faza de implementare, rambursări și verificare finală.

Prezentarea integrală, aici 
 • Sprijin prin schemele naționale de ajutor de stat: Livia STAN, Director General, Direcția Ajutor de Stat, Ministerul Finanțelor Publice
Prezentarea integrală, aici 
 • Studiu de caz – proiect finanțat: Leonard CORNOIU, Director programe europene, Banca Transilvania
Leonard Cornoiu a oferit un exemplu de proiect finanțat prin schema de ajutor de stat: un centru medical din Sibiu. Valoare proiect: 54.362.160 lei, ajutor de stat: 27.181.080 lei, credit BT: 53.240.000 lei (Scrisoare Confort la depunerea aplicației); credit de investitii pe termen lung (120 luni = 24 luni perioada de gratie +
96 luni perioada de rambursare) in suma totala de 43.000.000 lei.
Prezentarea integrală, aici 
 • Programul Național de Dezvoltare Rurală: Carmen BOTEANU, Autoritatea de Management, Programul Național de Dezvoltare Rurală, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Prezentarea integrală, aici
 • Studiu de caz – proiect finanțat: Loredana RĂUTU,Șef departament, Departamentul Programe de Finanțare, Direcția Sector Public și Finanțarea Infrastructurii, Banca Comercială Română
Loredana Răutu a exemplificat un proiect de succes în valoare totală de peste 7 milioane euro derulat de o companie în domeniul panificației, care a obținut fonduri europene prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. 
Prezentarea integrală, aici 
 • Programul Operațional de Infrastructură Mare – investiții în sisteme de energie sustenabile și inteligente: George GURAN, Șef serviciu, Organismul Intermediar pentru Energie, Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri 
Prezentarea integrală, aici 

VIDEO&TEXT Conferinta #RoFinLarge/ Vittoria Alliata di Villafranca, DG Regio: „Cheltuirea fondurilor trebuie să meargă mână în mână cu crearea și implementarea de strategii și reforme necesare”

Mai mult pe EurActiv »