SPECIAL REPORT/ Un sistem de vouchere pentru IMM, implicarea băncilor în asigurarea cofinanțării și în derularea instrumentelor financiare, precum și implicarea unor companii private ca organisme intermediare sunt soluții propuse de mediul privat pentru accesarea mai eficientă a finanțărilor europene.

Sistemul de vouchere pentru firmele mici și mijlocii din domeniul IT&C, un mecanism prin care este simplificat procesul de acordare a anumitor categorii de granturi, a fost prezentat în detaliu la Conferința Internațională „Oportunități de finanțare pentru IMM-uri 2014-2020”.

Anca-Andreea Călugăru, Head of Structural Funds Practice la Schuman Associates, a exemplificat cu voucherul pentru digitalizarea IMM. 

Schema de vouchere se dorește a fi un ajutor pentru IMM-uri pentru a achiziționa instrumente și servicii digitale printr-un proces simplificat. Practic, nu ar mai trebui să depună dosare stufoase, care sunt evaluate de autorități, după care trebuie demarate proceduri de achiziții publice. Procesul este redus la câteva etape esențiale

 Pe scurt, Autoritatea de Management a programului desemnează un intermediar, care poate fi un minister, o Universitate sau un cluster IT - în orice caz, o entitate independentă de furnizorii de servicii. Acesta selectează o listă de furnizori de servicii și echipamente IT. „Apoi, compania solicitantă de finanțare întocmește un plan de afaceri care, din experiența altor state, nu trebuie să aibă mai mult de 3-5 pagini, iar entitatea intermediară poate agrea să-i aloce un voucher. Odată primit voucherul, compania își alege unul dintre furnizorii deja selectați, își alege serviciile din portofoliul acestuia și plata se face furnizorului atunci când serviciile sunt recepționate. În total, mecanismul se poate implementa foarte rapid, pe o perioadă de 3-4 luni”, a explicat Anca-Andreea Călugăru.

Un proiect pilot pe acest sistem a fost implementat în Spania: voucherele au valorat 5000 euro, cu finanțare 80% prin FEDER. Datorită succesului înregistrat, autoritățile au decis să prelungească programul și să fie inclus în noul cadru financiar 2014-2020 cu o alocare totală de 8,4 milioane euro.

Experiența olandeză: fondul de training

Theo Seip, directorul VAPRO Olanda a detaliat modul în care sunt accesate finanțările pentru resurse umane cu sprijinul unor structuri de parteneriat public-privat de tip Fonduri de training (Training funds).

Sunt organizații înființate de partenerii sociali și funcționează ca organisme intermediare pe zona de accesare a fondurilor pentru formare profesională, pe diferite industrii

Fondul de training OVP este recunoscut de Guvern și sprijină companiile din industria procesatoare în Olanda, care doresc să deruleze proiecte de instruire și formare: consiliază companiile, realizează chiar dosarele de finanțare, monitorizează proiectele, contractează auditorii, are rol în prevenirea problemelor de implementare. Entitatea este și aplicant principal pe Fondul Social European în zona de industrie, reprezintă o garanție pentru Guvern că fondurile sunt cheltuite în bune condiții, astfel, diminuează riscurile în implementare.

"Fondul a implementat proiecte încă din anul 1993, pe parcursul a trei perioade de programare iar printre factorii de succes enumerăm: criterii simple de aplicare, definirea clară și transparentă a rolurilor și un sistem constituit pe încredere între toți participanții la proces – politicieni, funcționari publici și autorități, beneficiari, auditori etc.” a mai adăugat directorul VAPRO. 

Implicarea instituțiilor bancare: rezultate și posibilități

Ioana Gheorghiade, Director Executiv, Direcția Sector Public și Finanțarea Infrastructurii, BCR a explicat că băncile din România au susținut puternic accesarea fondurilor eropene. În primul rând, dacă un IMM a obținut o finanțare europeană, poate utiliza un credit de cofinanțare.

Pentru noi este foarte important ca acel client să aibă un business plan viabil, astfel încât creditul să fie rambursat și să fie un proiect de succes. Este foarte importantă și perioada de monitorizare de 3-5 ani când banca joacă un rol important în suportul acordat proiectului

Pe lângă această soluție clasică de creditare mai sunt o serie de produse specifice din zona instrumentelor financiare – spre exemplu credite cu dobândă subvenționată, asistență tehnică gratuită, garanții fără costuri.Ioana Gheorghiade a dat exemple de proiecte de succes implementate cu sprijinul BCR în ultimii opt ani din domeniile industriei (activități productive), dezvoltării rurale (panificație) și mediului.

Pentru următoarea perioadă financiară, reprezentanta Băncii Comerciale Române a declarat că băncile își doresc, în afara continuării activităților tradiționale, o implicare în gestionarea unor instrumente financiare. „Ne bucurăm că există această deschidere, putem continua susținerea absorbției fondurilor pentru toți clienții inclusiv IMM-uri”, a spus Ioana Gheorghiade.

Cum văd autoritățile implicarea mediului privat

Eugen Teodorovici, care a participat la Conferință în calitate de Ministru al Fondurilor Europene, la acea perioadă, și-a declarat deschiderea față de implicarea mediului privat, în special sistemul bancar, în atragerea fondurilor europene.Vorbind despre instrumentele financiare, în special despre programul JEREMIE, acesta a spus: „astăzi merge în direcția bună, sunt deschis în a merge mai departe, în a suplimenta acest instrument financiar, pe acest model și chiar să-l dezvoltăm în următoarea perioadă. Suntem deschiși pentru a aduce bune practici din alte țări, în România”.