SPECIAL REPORT: Unul dintre rezultatele cele mai importante ale conferinței a fost promovarea principalelor mecanisme europene de finanțare pe care IMM-urile le au la dispoziție pentru dezvoltarea activităților de profil. 

SPECIAL REPORT/ Panelurile specializate au abordat atât oportunitățile fondurilor structurale, cât și cele oferite de granturile Comisiei Europene.

Fonduri structurale

Fondurile structurale sunt cel mai des invocate instrumente financiare europene. Ele urmăresc îndepărtarea disparităților economice și sociale dintre regiunile Uniunii Europene și oferă finanțare pentru o serie largă de activități și acțiuni.Administrate prin intermediul autorităților naționale de management, fondurile structurale se supun unui proces dublu de raportare și impun un set specific de condiții financiare și legale.

Fondurile structurale sunt alocate printr-o serie de programe operaționale care sunt propuse de guvernele naționale și confirmate de către Comisie. Fiecare program operațional este administrat de o autoritate de management. Aplicațiile individuale trebuie să răspundă priorităților exprimate în cadrul unui program operațional și trebuie trimise către autoritatea de management responsabilă pentru acel program.

Granturile Comisiei Europene

Deși fondurile structurale sunt cele mai cunoscute instrumente financiare europene, Comisia Europeană lansează periodic, prin Directoratele Generale, cereri de propuneri specifice pentru o paletă largă de domenii și activități. Aceste programe se numesc granturi europene și sunt administrate direct (fără intermedierea autorităților naționale de management) de către Directoratele Generale ale Comisiei.

Agricultură, pescuit și produse alimentare, Întreprinderi, Cultură, educație și tineret, Energie și resurse naturale, precum și Justiție, afaceri interne și drepturile cetățenilor, sunt doar câteva dintre domeniile pentru care Comisia Europeană pune la dispoziție fonduri în mod direct.

Procedura de aplicație este simplă și presupune, cu mici diferențe specifice în funcție de fiecare program, înregistrarea aplicantului cu toate actele necesare, realizarea de parteneriate instituționale și redactarea cererii de finanțare. Aplicațiile pentru finanțare pot fi scrise doar ca răspuns la cererile de propuneri (call for proposal/call for tenders) care sunt lansate periodic în cadrul fiecărui program.

Parteneriatele între organizații din mai multe țări - de regulă minimum trei state membre - sunt obligatorii în majoritatea programelor. Cererea de finanțare implică o descriere tehnică a proiectului – realizată în baza unor câmpuri pre-stabilite de Comisie – și bugetul activităților. 

25 milioane europeni nu au un loc de muncă - Conferința internațională Oportunități de finanțare IMM

Mai mult pe EurActiv »