SPECIAL REPORT/ Liniile de finanțare pe care le pot accesa firmele mici și mijlocii, prin programele europene și cele cu finanțare de la bugetul de stat, au fost prezentate în premieră de oficialii invitați la conferința „Oportunități de finanțare pentru IMM-uri 2014-2020”. 

Gabriel Friptu, coordonatorul Programului Operațional Regional, a oferit detalii legate de instrumentele financiare care se vor aplica pentru companii, documente solicitate și mecanismul de selecție a proiectelor pe noul POR: „Se are în vedere un fond de garantare, mai exact, un mecanism de credit subvenționat și punerea bazei unui equity fund care se va adresa IMM-uri cu dezvoltare peste medie care au capacitatea de a se dezvolta, dar cărora lipsa de capital le poate crea greutăți”, a explicat Friptu.

Legat de documentele utile pentru solicitanți, Gabriel Friptu a spus că autoritățile intenționează o uniformizare a ghidurilor destinate mediului de afaceri. „Acest ghid general va încerca să explice toate mecanismele, indiferent de axa sau domeniul finanțat, indiferent că vorbim de autorități publice sau mediul privat. Odată cu lansarea apelurilor de proiecte, va exista câte un ghid mult mai concret care va da elemente de particularizare și elemente absolut necesare pe fiecare componentă în parte, precum criteriile de evaluare și grila de evaluare. Pentru mediul de afaceri va exista numai o formulă competitivă de selecție a proiectelor”, a explicat Friptu. 

Acesta a mai precizat că autoritățile au în vedere utilizarea unui sistem electronic de depunere a proiectelor și că vor solicita urmărirea numai a indicatorilor de program, nu se vor solicita indicatori suplimentari. În plus, Ministerul de resort propune ca economiile realizate în cadrul proiectelor să poată fi utilizate pentru activități în proiect. 

Angelica Vlădescu, reprezentantă a Ministerului Fondurilor Europene a explicat la rândul său prin ce măsuri vor fi finanțate aceste companii în cadrul viitorului Program Operațional Capital Uman 2014-2020. „Programul Operațional Capital Uman sprijină antreprenoriatul și creșterea ocupării prin acordarea de sprijin persoanelor fizice pentru deschiderea de noi afaceri sau IMM-urilor cu durată de funcționare mai mică de 1 an”, a explicat aceasta.

Astfel, vor fi disponibile subvenții pentru a crea noi locuri de muncă, servicii de consiliere sau consultanță în faza de înființare. ”Sprijinul, în general, va fi atât sub formă de granturi directe cât și credite sau garanții acordate pentru dezvoltarea afacerilor”.

Alte tipuri de finanțări: programele comunitare, programele cu finanțare de la bugetul de stat

În cadrul conferinței au fost prezentate și alte categorii de fonduri, care vin în completarea fondurilor structurale și de investiții, conturându-se astfel un tablou complet al oportunităților de finanțare pentru IMM.

Spre exemplu, Otilia Claudia Șoș, ofițer de proiect în cadrul Comisiei Europene, a prezentat „Instrumentul pentru IMM în cadrul programului Horizon 2020”, statistici despre primele proiecte selectate și lecții învățate, precum și mecanismul de funcționare al programului COSME – Enterprise Europe Network.

Adrian Pascu, reprezentantul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare a vorbit, la rândul său, despre programul Horizon 2020: „Prin diverse subprograme și instrumente din cadrul Programului HORIZON 2020 vor fi sprijinite acele IMM-uri care își propun dezvoltarea de produse și servicii noi, cu un nivel ridicat de inovare la nivel global. Apelurile pentru IMM-uri se adresează în special acelor firme care au un potențial semnificativ de creștere, precum și capacitatea de a concura pe piețele internaționale. De asemenea, firmele pot participa la un set de măsuri indirecte prevăzute în cadrul programului, măsuri care își propun ca rezultat creșterea inovării în IMM-uri și în industria europeană”. 

 Livia Stan, Director General în cadrul Ministerului Finanțelor Publice a vorbit despre schemele de ajutor de stat finanțate din fonduri naționale „Schemele de ajutor de stat aplică prevederile comunitare, având ca obiectiv dezvoltarea regională. Acestea au finanțat până în prezent 69 de proiecte mari de investiții, în valoare totală de peste 3 miliarde Euro, care vor genera un număr de peste 25.000 noi locuri de muncă și pentru care s-a aprobat un ajutor de stat în valoare totală de aproximativ 770 milioane euro. Până în prezent s-au decontat deja peste 400 milioane Euro pentru investițiile realizate, 25 de proiecte din totalul de 69 aprobate spre finanțare fiind deja finalizate.” 

Cristian Laudoniu, consilier la Ministerul pentru Energie, IMM și Mediu de Afaceri a prezentat programele naționale coordonate de acest minister: SRL-D- stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor, START- dezvoltarea abilităților antreprenoriale și facilitarea accesului la finanțare; Femeia manager- dezvoltarea culturii antreprenoriale pentru femeile manager, Incubatoare - înființare și dezvoltare de incubatoare tehnologice și de afaceri; Produse și servicii de piață - dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață; Meșteșuguri și artizanat - susținerea meșteșugurilor și artizanatului; GROWING-UP - schimb de experiență pentru antreprenori; EMPRETEC - dezvoltare și sprijinire a antreprenorilorPREIMM - Programul Româno-Elvețian pentru IMM. 

25 milioane europeni nu au un loc de muncă - Conferința internațională Oportunități de finanțare IMM

Mai mult pe EurActiv »