Consiliul Național al Audiovizualului reamintește mass-media audiovizuale, în contextul evenimentului Bucharest Pride 2021, faptul că orice informație trebuie tratată cu echilibru și imparțialitate.

Astfel, CNA recomandă ca reflectarea în presă a Bucharest Pride 2021 să țină cont de respectarea prevederilor legislației audiovizuale.

Consiliul reamintește că art. 40 din Legea audiovizualului nr. 504/2002 spune că „este interzisă difuzarea de programe care conțin orice formă de incitare la ură pe considerente de rasă, religie, naționalitate, sex sau orientare sexuală”.

Citește și: Primăria București și Asociația ACCEPT au ajuns la o înțelegere privind Bucharest Pride

De asemenea, art 47 alin. (3) și (4) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual spune: „Sunt interzise în programele audiovizuale afirmații defăimătoare generalizatoare la adresa unui grup/comunități definit(e) de gen, vârstă, rasă, etnie, naționalitate, cetățenie, credințe religioase, orientare sexuală, nivel de educație, categorie socială, afecțiuni medicale sau caracteristici fizice. (4) Sunt interzise în programele audiovizuale afirmații defăimătoare generalizatoare la adresa unei persoane pe baza apartenenței acesteia la un grup/o comunitate definit(ă) de gen, vârstă, rasă, etnie, naționalitate, cetățenie, credințe religioase, orientare sexuală, nivel de educație, categorie socială, afecțiuni medicale sau caracteristici fizice”.

O altă prevedere amintită de CNA este cea din art. 70 alin. (1) din Codul audiovizualului: „În cadrul programelor de știri și dezbateri care abordează probleme de interes public privind minoritățile etnice, religioase sau sexuale se va prezenta și un punct de vedere al acestora”. Menționăm că direcția de specialitate din cadrul CNA va monitoriza modul de prezentare al acestui subiect în spațiul audiovizual, iar rapoartele vor fi analizate în viitoarele ședințe publice ale Consiliului.