Poliția de Frontieră a inaugurat miercuri sediului destinat Unității Naționale ETIAS - Sistemul European de Informații și de Autorizare privind Călătoriile.

Prin intermediul acesteia se vor elibera autorizațiile de călătorie pentru cetățenii terți exceptați de la obligația de a deține viză.

Acest sistem permite să se evalueze dacă prezența acestora pe teritoriul statelor membre ale UE constituie un risc în materie de securitate, un risc de imigrație ilegală, infracționalitate gravă sau un risc epidemic ridicat.

Clădirea ETIAS reprezintă o construcție modernă, administrativă, iar destinația încăperilor este de spații de birouri, tehnice si administrative pentru asigurarea condițiilor optime de lucru pentru personal. Tot aici fiind locul unde își vor desfășura activitatea și Punctele Centrale de Acces EES-ETIAS.

Valoarea investiției a fost de aproximativ 27,3 milioane lei, clădire complet dotată atât cu echipamente tehnice specifice, cât și cu mobilier. Sursele de finanțare ale proiectului sunt reprezentate de contribuția financiară UE din fonduri europene nerambursabile și de fonduri alocate de la bugetul de stat.

În urma procedurii de atribuire prin licitație publică organizate la nivelul instituției, imobilul a fost construit și operaționalizat în termenul stabilit conform contractului (17 luni de la data semnării).

Potrivit Regulamentului (UE) 2018/1240, ETIAS este un „sistem european de informații și de autorizare privind călătoriile” pentru resortisanții țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză la trecerea frontierelor externe care permite să se evalueze dacă prezența pe teritoriul statelor membre a respectivilor resortisanți ai țărilor terțe ar constitui un risc în materie de securitate, un risc de imigrație ilegală, infracționalitate gravă sau un risc epidemic ridicat. Autorizația de călătorie ETIAS va reprezenta o nouă condiție de intrare pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii statelor terțe exonerați de obligația de obținere a vizei.

Călătorii trebuie să aplice pentru obținerea autorizației înainte de efectuarea călătoriei în UE și să fie în posesia acesteia atunci când se prezintă la controlul de frontieră. Sistemul va pune la dispoziție, în format online, un formular de cerere pe care solicitantul îl va completa cu informații referitoare la identitatea sa, documentul de călătorie, rezidența, datele de contact, precum și cu răspunsuri la o serie de întrebări generale.

Fiecare stat membru își instituie o unitate națională a ETIAS, responsabilă de examinarea cererilor și de luare a deciziilor cu privire la eliberarea, refuzarea, anularea sau revocarea autorizațiilor de călătorie, atunci când acestea nu sunt eliberate în mod automat.

În România această unitate va fi instituită la nivelul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Unitatea Națională a ETIAS va funcționa în regim de permanență (24/7) și va dispune de personal format din polițiști de frontieră, precum și de toate funcționalitățile necesare pentru asigurarea îndeplinirii la timp și în mod eficient a atribuțiilor specifice.

Solicitanții cărora li s-a refuzat autorizația de călătorie vor avea dreptul la exercitarea unei căi de atac.La nivel național, a fost adoptată Legea nr.300/2022, prin care Unitatea Națională ETIAS este desemnată ca autoritate competentă pentru îndeplinirea responsabilităților prevăzute în Regulamentul UE 2018/1240 de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS).

În prezent, sunt derulate toate activitățile necesare pregătirii operaționalizării ETIAS (încadrarea etapizată cu personal profesionalizat, elaborarea procedurilor de lucru operaționale, întâlniri de lucru cu autoritățile și instituțiile publice competente și responsabile la nivel național, participarea la activitățile în domeniu derulate la nivel internațional, schimburi de experiență etc.), urmând să fie operaționalizat în baza calendarului de implementare al sistemului ETIAS stabilit la nivel european.