Consiliul de Administrație al Academiei de Studii de Economice din București (ASE) i-a premiat cu icoane pe câțiva studenți cu rezultate excepționale la învățătură.

"Pe data de 26 iulie a.c., în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al ASE, a avut loc ceremonia de acordare a unor premii speciale unui grup de studenți cu rezultate excepționale la învățătură în anul universitar curent. Premiile constând în icoane cu valoare deosebită au fost oferite în cadrul parteneriatului încheiat cu Patriarhia Română în vederea susținerii performanței academice a studenților Academiei de Studii Economice din București", se arată într-o postare pe Facebook a ASE.

Premiile au fost acordate de părintele Efrem, stareț al Mânăstirii Vatoped, câte unul pentru fiecare an de studiu, studenților integraliști înmatriculați în anul I, II, III licență, respectiv I, II masterat, organizate la forma de învățământ cu frecvență, a căror medie generală este 10.