Comisia Europeană a prezentat o foaie de parcurs pentru a pune capăt controalelor la frontieră reinstituite de statele membre în contextul crizei refugiaților. Până la sfârșitul lui 2016 ar trebui să se revină la funcționarea normală a Schengen.

Foaia de parcurs prezentată vineri prevede "pașii concreți” pe care statele trebuie să-i facă pentru a reveni la gestionarea frontierelor externe și interne ale Uniunii Europene.

Crearea Schengen, un spațiu fără frontiere interne, a adus beneficii importante cetățenilor europeni și mediului de afaceri, reamintește CE, adăugând că are un mandat clar de la Consiliului European din 18-19 februarie privind restabilirea funcționării normale a Schengen.

Costurile dispariției Schengen

Controalele temporare la frontieră nu pun piedici doar liberei circulații a persoanelor, ci vin la pachet cu costuri economice semnificative.

Comisia Europeană a estimat că o restabilire deplină a controalelor la frontieră în interioriul spațiului Schengen ar genera costuri directe imediate între 5 și 18 miliarde anual. Aceste costuri ar afecta mai mult anumite regiuni, dar economia europeană în ansamblul ei ar avea de suferit.

  •  State membre precum Polonia, Olanda sau Germania s-ar confrunta cu costuri suplimentare de peste 500 de milioane de euro în ceea ce privește transportul rutier al mărfurilor.
  • Mediul de afaceri din Spania sau Cehia ar înregistra costuri suplimentare de peste 200 de milioane de euro.
  • Controalele la frontieră ar implica costuri între 2,5 și 4,5 miliarde de euro în ceea ce privește timpul pierdut pentru 1,7 milioane de angajați transfrontalieri și pentru firmele care-i angajează.
  • Cel puțin 13 milioane de nopți turistice ar putea fi pierdute, echivalentul a 1,2 miliarde de euro.
  • Guvernele ar aloca 1,1 miliarde de euro pentru creșterea personalului necesar pentru controlul frontierelor. 

Pașii de urmat:

1. Asigurarea protecției frontierelor externe

Securizarea frontierelor externe ale UE și asigurarea unor controale eficiente la frontieră reprezintă condiții prealabile pentru o zonă de liberă circulație. În acest sens, este nevoie de o responsabilitate comună.

Comisia reamintește că, în decembrie 2015, a propus un proiect ambițios privind crearea Corpul de pază europeană a frontierelor și a coastelor și face apel la Parlamentul European și la Consiliu să adopte această propunere nu mai târziu de luna iunie, astfel încât să poată deveni operațională în timpul verii.

Totodată, CE face apel la statele membre și la Frontex să înceapă deja pregătirile necesare pentru implementarea noul sistem, în special prin identificarea resurselor umane și tehnice necesare.

2. Sprijin imediat pentru Grecia

Granițele externe ale Greciei sunt supuse unei presiuni uriașe ca urmare a afluxului de refugiați care încearcă să ajungă în UE. În următoarele luni, potrivit Executivului de la Bruxelles, experții europeni trebuie să lucreze în continuare cu autoritățile elene pentru a găsi soluții la această problemă.

De asemenea, toți refugiații care intră în Grecia trebuie identificați și înregistrați și trebuie solicitată extinderea misiunii Frontex. O altă măsură constă în prezentarea de către Atena a unui plan de implementare a recomandărilor din februarie privind protejarea frontierei.

Comisia le cere statelor membre să accelereze punerea în aplicare a deciziei de relocare a refugiaților, în condițiile în care mii de noi refugiați sunt blocați în Grecia ca urmare a întăririi controalelor la frontiere pe ruta balcanică.

3. Aplicarea reglementărilor europene

Comisia solicită statelor membre să aplice legislația europeană în materie de azil, în special a Regulamentului de la Dublin.

Statele membre sunt sfătuite să refuze intrarea cetățenilor non-europeni care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de Condul Frontierelor Schengen și nu au depus solicitare de azil în statele în care au intrat prima dată pe teritoriul comunitar. CE reiterează faptul că, potrivit legislației europene, solicitanții de azil nu au dreptul de a alege țara în care să depună solicitarea de azil. 

4. O abordare coerentă privind controalele la frontierele interne

Controalele temporare la frontierele interne ale Schengen trebuie să rămână excepționale și trebuie să se revină cât mai curând posibil la situația normală.

Începând cu septembrie 2015, opt țări Schengen au reintrodus controale la frontiere din motive legate de criza refugiaților. Până în prezent, acest lucru a fost făcut prin decizii unilaterale, conform Codului Frontierelor Schengen.

Dacă actualele presiuni exercitate de migrație se mențin și după 12 mai, Comisia va trebui să prezinte Consiliului o propunere cu scopul unei abordări coerente la nivel european privind controlul frontierelor interne până la remedierea deficiențelor structurale. Astfel, în cazul în care ar fi nevoie, Comisia ar urma să propună controale doar pe anumite secțiuni ale frontierelor interne.