Cei 32 de lideri ai țărilor membre NATO au adoptat miercuri, la Summitul aniversar de 75 de ani de la înființarea Alianței, o declarație prin care pun bazele viitoarelor orientări în actualul context de securitate.

Redăm mai jos integral textul declarației celor 32: 

"1. Noi, șefii de stat și de guvern ai Alianței Nord-Atlantice, ne-am reunit la Washington pentru a sărbători cea de-a 75-a aniversare a Alianței noastre. Făurită pentru a menține pacea, NATO rămâne cea mai puternică alianță din istorie. Suntem uniți și solidari în fața unui război brutal de agresiune pe continentul european și într-un moment critic pentru securitatea noastră. Reafirmăm legătura transatlantică durabilă dintre națiunile noastre.NATO rămâne forumul transatlantic unic, esențial și indispensabil de consultare, coordonare și acțiune cu privire la toate aspectele legate de securitatea noastră individuală și colectivă. NATO este o alianță defensivă.

Angajamentul nostru de a ne apăra reciproc și fiecare centimetru de teritoriu aliat în orice moment, astfel cum este consacrat în articolul 5 din Tratatul de la Washington, este ferm. Vom continua să asigurăm apărarea noastră colectivă împotriva tuturor amenințărilor și din toate direcțiile, pe baza unei abordări la 360 de grade, pentru a îndeplini cele trei sarcini fundamentale ale NATO: descurajarea și apărarea, prevenirea și gestionarea crizelor și securitatea prin cooperare. 

Suntem uniți de valori comune: libertatea individuală, drepturile omului, democrația și statul de drept. Aderăm la dreptul internațional și la scopurile și principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite și ne angajăm să susținem ordinea internațională bazată pe reguli.

2. Salutăm cu căldură al treizeci și doilea și cel mai nou aliat al nostru, Suedia.  Aderarea istorică a Finlandei și Suediei le face mai sigure, iar Alianța noastră mai puternică, inclusiv în Marele Nord și în Marea Baltică. Fiecare națiune are dreptul de a-și alege propriile acorduri de securitate.Ne reafirmăm angajamentul față de politica NATO a ușilor deschise, în conformitate cu articolul 10 din Tratatul de la Washington.

3. Invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina a distrus pacea și stabilitatea în zona euro-atlantică și a subminat grav securitatea globală. Rusia rămâne cea mai semnificativă și directă amenințare la adresa securității Aliaților.  Terorismul, în toate formele și manifestările sale, reprezintă cea mai directă amenințare asimetrică la adresa securității cetățenilor noștri și a păcii și prosperității internaționale. Amenințările cu care ne confruntăm sunt globale și interconectate.

4. Competiția strategică, instabilitatea generalizată și șocurile recurente definesc mediul nostru de securitate mai larg. Conflictele, fragilitatea și instabilitatea din Africa și Orientul Mijlociu afectează în mod direct securitatea noastră și a partenerilor noștri. Acolo unde sunt prezente, aceste tendințe, printre altele, contribuie la deplasări forțate (ale populației), alimentând traficul de persoane și migrația ilegală.

Acțiunile destabilizatoare ale Iranului afectează securitatea euro-atlantică. Ambițiile declarate și politicile coercitive ale Republicii Populare Chineze (RPC) continuă să pună la încercare interesele, securitatea și valorile noastre.Parteneriatul strategic din ce în ce mai profund dintre Rusia și RPC și încercările acestora de a submina și de a remodela ordinea internațională bazată pe norme, care se consolidează reciproc, sunt un motiv de profundă îngrijorare. Ne confruntăm cu amenințări hibride, cibernetice, spațiale și de altă natură, precum și cu activități răuvoitoare din partea actorilor statali și nestatali.

5. La acest summit cu ocazia celei de-a 75-a aniversări, luăm măsuri suplimentare pentru a ne consolida descurajarea și apărarea, pentru a ne consolida sprijinul pe termen lung acordat Ucrainei, astfel încât aceasta să poată învinge în lupta sa pentru libertate, și pentru a aprofunda parteneriatele NATO.Îi salutăm călduros pe președintele Zelenski al Ucrainei și pe liderii Australiei, Japoniei, Noii Zeelande, Republicii Coreea și Uniunii Europene.

6. Salutăm faptul că mai mult de două treimi dintre aliați și-au îndeplinit angajamentul de a cheltui cel puțin 2% din PIB-ul anual pentru apărare și îi felicităm pe aliații care l-au depășit. Aliații își intensifică eforturile: cheltuielile pentru apărare ale aliaților europeni și ale Canadei au crescut cu 18% în 2024, cea mai mare creștere din ultimele decenii. De asemenea, aceștia investesc mai mult în capacități moderne și își sporesc contribuțiile la operațiunile, misiunile și activitățile NATO. Reafirmăm angajamentul nostru de durată de a pune în aplicare pe deplin angajamentul privind investițiile în domeniul apărării, astfel cum a fost convenit la Vilnius, și recunoaștem că este nevoie urgentă de mai mult pentru a ne îndeplini în mod durabil angajamentele în calitate de aliați NATO. Reafirmăm că, în multe cazuri, vor fi necesare cheltuieli mai mari de 2% din PIB pentru a remedia deficiențele existente și pentru a îndeplini cerințele din toate domeniile care decurg dintr-o ordine de securitate mai disputată.

7. Am întreprins cea mai mare consolidare a apărării noastre colective din ultima generație. Punem în aplicare deciziile summiturilor de la Madrid și Vilnius de a moderniza NATO pentru o nouă eră a apărării colective. Nu putem exclude posibilitatea unui atac împotriva suveranității și integrității teritoriale a Aliaților. Ne-am consolidat postura de descurajare și apărare pentru a refuza oricărui potențial adversar orice posibilitate de agresiune. Continuăm să consolidăm descurajarea și apărarea NATO împotriva tuturor amenințărilor și provocărilor, în toate domeniile și în multiple direcții strategice din zona euroatlantică.

Am desfășurat la fața locului forțe gata de luptă pe flancul estic al NATO, am consolidat apărarea înaintată și am sporit capacitatea Alianței de a întări rapid orice aliat care este amenințat. Avem o nouă generație de planuri de apărare ale NATO, care fac Alianța mai puternică și mai capabilă să descurajeze și, dacă este necesar, să apere împotriva oricărui potențial adversar, inclusiv în scurt timp sau fără preaviz. Ne-am angajat să furnizăm forțele cu grad ridicat de pregătire necesare în toate domeniile, inclusiv pentru o forță de reacție aliată robustă și agilă. Accelerăm și mai mult modernizarea apărării noastre colective:- furnizăm forțele, capacitățile, resursele și infrastructura necesare pentru noile noastre planuri de apărare, pentru a fi pregătiți pentru o apărare colectivă de înaltă intensitate și multidomeniu. În acest sens, ne vom baza pe progresele înregistrate pentru a ne asigura că creșterea cheltuielilor naționale de apărare și finanțarea comună a NATO vor fi proporționale cu provocările unei ordini de securitate mai disputate.

- desfășurăm antrenamente și exerciții mai frecvente și pe scară largă ale planurilor noastre pentru a demonstra capacitatea noastră de a apăra și de a consolida rapid orice aliat care este amenințat, inclusiv prin Steadfast Defender 24, cel mai mare exercițiu militar al NATO din ultima generație.

- luăm măsuri urgente pentru creșterea capacităților în conformitate cu Procesul de planificare a apărării al NATO (NDPP), inclusiv pe termen scurt, concentrându-ne inițial asupra munițiilor decisive pentru luptă și asupra apărării aeriene și antirachetă. Salutăm inițiativele de achiziții colective și comune bazate pe cerințele noastre, fundamentate pe NDPP.  Accelerăm transformarea și integrarea noilor tehnologii și a inovării, inclusiv prin intermediul unui plan de îmbunătățire a adoptării tehnologiei. De asemenea, ne modernizăm capacitatea de supraveghere aeriană.

- consolidăm comandamentul și controlul nostru NATO și atribuirea unor roluri-cheie de conducere comandamentelor naționale.

- consolidăm capacitatea noastră de a deplasa, întări, aproviziona și susține forțele noastre pentru a răspunde amenințărilor în întreaga Alianță, inclusiv prin intermediul unei logistici eficiente și reziliente și prin dezvoltarea coridoarelor de mobilitate.

- formăm, antrenăm și integrăm forțele terestre avansate ale NATO în noile planuri, inclusiv prin continuarea consolidării apărării noastre avansate pe flancul estic al NATO.

- profităm pe deplin de aderarea Finlandei și a Suediei și de capacitățile pe care acestea le aduc Alianței, prin integrarea lor deplină în planurile, forțele și structurile noastre de comandă, inclusiv prin dezvoltarea unei prezențe NATO în Finlanda.

- accelerăm integrarea spațiului în planificarea, exercițiile și operațiunile noastre multidomeniu, în special prin consolidarea capacității Centrului de operațiuni spațiale al NATO.

- înființăm Centrul integrat de apărare cibernetică al NATO pentru îmbunătățirea protecției rețelelor, a cunoașterii situației și a punerii în aplicare a spațiului cibernetic ca domeniu operațional pe timp de pace, în situații de criză și de conflict; și elaborăm o politică pentru sporirea securității rețelelor NATO.

- consolidăm protecția infrastructurilor submarine critice (CUI) și sporim capacitatea noastră de descurajare, detectare și răspuns la amenințări, inclusiv prin dezvoltarea continuă a Centrului NATO pentru securitatea CUI.

- investim în capacitățile noastre de apărare chimică, biologică, radiologică și nucleară necesare pentru a opera eficient în toate mediile.

- accelerăm punerea în aplicare a standardelor NATO și convenirea măsurilor necesare pentru creșterea și consolidarea interoperabilității noastre.

8. Suntem hotărâți să descurajăm și să ne apărăm împotriva tuturor amenințărilor aeriene și cu rachete prin consolidarea apărării noastre integrate antiaeriene și antirachetă (IAMD), bazată pe o abordare la 360 de grade. Am actualizat politica IAMD a NATO și vom continua să ne sporim pregătirea, capacitatea de reacție și integrarea prin diverse inițiative, cum ar fi punerea în aplicare a modelului de rotație IAMD în zona euroatlantică, cu un accent inițial pe flancul estic. Aliații rămân angajați să sporească eficacitatea IAMD și să ia toate măsurile pentru a răspunde mediului de securitate. Suntem încântați să declarăm capacitatea operațională consolidată a sistemului NATO de apărare împotriva rachetelor balistice (BMD). Livrarea amplasamentului Aegis Ashore Redzikowo, Polonia, completează activele existente în România, Spania și Turcia. Aliații își mențin angajamentul față de dezvoltarea deplină a sistemului NATO BMD, pentru a continua apărarea colectivă a Alianței și pentru a asigura o acoperire și o protecție complete pentru toate populațiile, teritoriul și forțele europene ale NATO împotriva amenințării tot mai mari reprezentate de proliferarea rachetelor balistice.  Apărarea antirachetă poate completa rolul armelor nucleare în descurajare; nu le poate înlocui.

9. Descurajarea nucleară este piatra de temelie a securității Alianței. Scopul fundamental al capacității nucleare a NATO este menținerea păcii, prevenirea coerciției și descurajarea agresiunii. Atât timp cât există arme nucleare, NATO va rămâne o alianță nucleară. NATO își reafirmă angajamentul față de toate deciziile, principiile și angajamentele cu privire la descurajarea nucleară, politica de control al armelor și obiectivele de neproliferare și dezarmare ale NATO, astfel cum sunt menționate în Conceptul strategic 2022 și în Comunicatul de la Vilnius 2023. Controlul armamentelor, dezarmarea și neproliferarea au avut și ar trebui să continue să aibă o contribuție esențială la realizarea obiectivelor de securitate ale Alianței și la asigurarea stabilității strategice și a securității noastre colective. NATO își menține angajamentul de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura credibilitatea, eficacitatea, siguranța și securitatea misiunii de descurajare nucleară a Alianței, inclusiv prin modernizarea capacităților sale nucleare, consolidarea capacității sale de planificare nucleară și adaptarea în funcție de necesități.

10. Postura de descurajare și apărare a NATO se bazează pe o combinație adecvată de capacități nucleare, convenționale și de apărare împotriva rachetelor, completată de capacități spațiale și cibernetice.  Vom utiliza instrumente militare și non-militare într-un mod proporțional, coerent și integrat pentru a descuraja toate amenințările la adresa securității noastre și pentru a răspunde în modul, la momentul și în domeniul pe care îl alegem.

11. Cooperarea industrială transatlantică în domeniul apărării este o parte esențială a descurajării și apărării NATO. Consolidarea industriei de apărare în Europa și America de Nord și cooperarea industrială consolidată în domeniul apărării între aliați ne fac mai capabili și mai în măsură să răspundem în timp util cerințelor planurilor de apărare ale NATO.  Aceasta stă la baza sprijinului imediat și durabil al Aliaților pentru Ucraina.  Vom continua să reducem și să eliminăm, după caz, obstacolele din calea comerțului și a investițiilor în domeniul apărării între aliați.  Pornind de la Planul de acțiune privind producția de apărare convenit la summitul de la Vilnius din 2023, ne angajăm să facem mai mult împreună în calitate de aliați, inclusiv să consolidăm industria de apărare în întreaga Alianță, să acționăm urgent pentru a furniza cele mai importante capabilități și să ne consolidăm angajamentul față de standardele NATO.  În acest scop, am convenit astăzi asupra promisiunii de extindere a capacității industriale a NATO.

12. Reziliența națională și colectivă reprezintă o bază esențială pentru o descurajare și o apărare credibile, precum și pentru îndeplinirea eficientă a sarcinilor de bază ale Alianței într-o abordare la 360 de grade.  Reziliența este o responsabilitate națională și un angajament colectiv, stipulată în articolul 3 din Tratatul de la Washington. Consolidarea pregătirii naționale și la nivelul întregii Alianțe pentru descurajare și apărare necesită o abordare la nivelul întregului guvern, cooperarea public-privat și luarea în considerare a rezilienței societății.

Ne angajăm să ne bazăm pe eforturile noastre actuale de consolidare a rezilienței naționale prin integrarea planificării civile în planificarea apărării naționale și colective în timp de pace, criză și conflict. Vom continua să ne sporim reziliența prin creșterea gradului de conștientizare, pregătire și capacitate colectivă a Alianței pentru toate pericolele și în toate domeniile, pentru a face față amenințărilor strategice în creștere, inclusiv împotriva sistemelor noastre democratice, infrastructurii critice și lanțurilor de aprovizionare. Vom utiliza capacitățile necesare pentru a detecta, a ne apăra și a răspunde la întregul spectru de activități rău intenționate. De asemenea, vom lua măsuri concrete pentru a ne aprofunda cooperarea cu partenerii noștri implicați în eforturi similare, în special Uniunea Europeană.

13. Actorii statali și nestatali folosesc acțiuni hibride din ce în ce mai agresive împotriva Aliaților. Vom continua să ne pregătim, să descurajăm, să ne apărăm și să contracarăm amenințările și provocările hibride. Reiterăm faptul că operațiunile hibride împotriva Aliaților ar putea atinge nivelul unui atac armat și ar putea determina Consiliul Nord-Atlantic să invoce articolul 5 din Tratatul de la Washington.

14. Vom continua să ne dezvoltăm capacitatea individuală și colectivă de a analiza și contracara operațiunile ostile de dezinformare și dezinformare. NATO se coordonează îndeaproape cu aliații și partenerii. Ne-am sporit mecanismele de alertă și de schimb de informații și ne-am consolidat răspunsurile comune, în special în domeniul comunicării strategice.

15. Așteptăm cu interes să ne întâlnim cu președintele Zelenski în cadrul Consiliului NATO-Ucraina. Ne reafirmăm solidaritatea de nezdruncinat cu poporul ucrainean în apărarea eroică a națiunii și a teritoriului lor, precum și a valorilor noastre comune. O Ucraină puternică, independentă și democratică este vitală pentru securitatea și stabilitatea zonei euroatlantice. Lupta Ucrainei pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional contribuie în mod direct la securitatea euroatlantică. Salutăm anunțurile aliaților de a furniza Ucrainei sisteme de apărare aeriană suplimentare esențiale, precum și alte capacități militare.Pentru a ajuta Ucraina să se apere în prezent și să descurajeze agresiunea rusă în viitor:- am decis să înființăm Programul NATO de asistență și instruire în domeniul securității pentru Ucraina (NSATU) pentru a coordona furnizarea de echipamente militare și de instruire pentru Ucraina de către aliați și parteneri. Scopul său este de a plasa asistența de securitate pentru Ucraina pe o bază durabilă, asigurând un sprijin sporit, previzibil și coerent. NSATU, care va opera în statele aliate, va sprijini autoapărarea Ucrainei în conformitate cu Carta ONU. În conformitate cu dreptul internațional, NSATU nu va face din NATO o parte la conflict.  Aceasta va sprijini transformarea forțelor de apărare și securitate ale Ucrainei, permițând integrarea ulterioară a acesteia în NATO.- am anunțat un angajament de asistență pe termen lung în materie de securitate pentru Ucraina pentru furnizarea de echipamente militare, asistență și instruire pentru a sprijini Ucraina în crearea unei forțe capabile să învingă agresiunea rusă. Prin contribuții proporționale, aliații intenționează să furnizeze o finanțare de bază minimă de 40 de miliarde EUR în următorul an și să asigure niveluri durabile de asistență pentru securitate pentru ca Ucraina să se impună.- am promovat înființarea Centrului Comun NATO-Ucraina de Analiză, Instruire și Educație (JATEC), un pilon important al cooperării practice, pentru a identifica și a aplica lecțiile din războiul Rusiei împotriva Ucrainei și pentru a spori interoperabilitatea Ucrainei cu NATO.- am salutat decizia Secretarului General de a numi un înalt reprezentant al NATO în Ucraina.

16. Susținem pe deplin dreptul Ucrainei de a-și alege propriile măsuri de securitate și de a-și decide propriul viitor, fără interferențe externe. Viitorul Ucrainei este în NATO. Ucraina a devenit din ce în ce mai interoperabilă și mai integrată politic cu Alianța. Salutăm progresele concrete înregistrate de Ucraina de la summitul de la Vilnius în ceea ce privește reformele democratice, economice și de securitate necesare.  Pe măsură ce Ucraina continuă această activitate vitală, vom continua să o sprijinim pe calea sa ireversibilă către integrarea euroatlantică deplină, inclusiv aderarea la NATO. Reafirmăm că vom fi în măsură să adresăm Ucrainei invitația de a adera la Alianță atunci când aliații vor fi de acord și condițiile vor fi îndeplinite. Deciziile luate la nivel înalt de NATO și de Consiliul NATO-Ucraina, combinate cu activitatea curentă a aliaților, constituie o punte către aderarea Ucrainei la NATO. Aliații vor continua să sprijine progresele Ucrainei în ceea ce privește interoperabilitatea, precum și reformele democratice și ale sectorului de securitate suplimentare, pe care miniștrii de externe ai NATO vor continua să le evalueze prin intermediul Programului național anual adaptat.

17. Rusia poartă responsabilitatea exclusivă pentru războiul său de agresiune împotriva Ucrainei, o încălcare flagrantă a dreptului internațional, inclusiv a Cartei ONU.  Nu poate exista impunitate pentru abuzurile și încălcările drepturilor omului, crimele de război și alte încălcări ale dreptului internațional comise de forțele și oficialii ruși. Rusia este responsabilă pentru moartea a mii de civili și a provocat pagube importante infrastructurii civile. Condamnăm în termenii cei mai fermi atacurile oribile ale Rusiei asupra poporului ucrainean, inclusiv asupra spitalelor, la 8 iulie. Rusia trebuie să înceteze imediat acest război și să își retragă complet și necondiționat toate forțele din Ucraina, în conformitate cu rezoluțiile Adunării Generale a ONU. Nu vom recunoaște niciodată anexările ilegale ale Rusiei de teritorii ucrainene, inclusiv Crimeea. De asemenea, solicităm Rusiei să își retragă toate forțele din Republica Moldova și Georgia, staționate acolo fără acordul acestora.

18.Rusia încearcă să reconfigureze fundamental arhitectura de securitate euroatlantică. Amenințarea pe toate domeniile pe care Rusia o reprezintă pentru NATO va persista pe termen lung. Rusia își reconstruiește și își extinde capacitățile militare și își continuă încălcările spațiului aerian și activitățile provocatoare. Suntem solidari cu toți aliații afectați de aceste acțiuni. NATO nu caută confruntarea și nu reprezintă o amenințare pentru Rusia. Suntem în continuare dispuși să menținem canale de comunicare cu Moscova pentru a reduce riscurile și a preveni escaladarea.

19. Condamnăm retorica nucleară iresponsabilă și semnalele nucleare coercitive ale Rusiei, inclusiv staționarea anunțată de arme nucleare în Belarus, care demonstrează o poziție de intimidare strategică. Rusia și-a sporit dependența de sistemele de arme nucleare și a continuat să își diversifice forțele nucleare, inclusiv prin dezvoltarea de noi sisteme nucleare și prin desfășurarea de capacități de atac cu dublă capacitate pe rază scurtă și intermediară, toate acestea reprezentând o amenințare tot mai mare la adresa Alianței.

Rusia a încălcat, a pus în aplicare în mod selectiv și s-a îndepărtat de obligațiile și angajamentele de lungă durată privind controlul armelor, subminând astfel arhitectura globală de control al armelor, dezarmare și neproliferare. Ne opunem amplasării de arme nucleare pe orbita Pământului, care ar încălca articolul IV din Tratatul privind spațiul cosmic și ar amenința grav securitatea globală. Suntem profund îngrijorați de utilizarea raportată a armelor chimice de către Rusia împotriva forțelor ucrainene.

20. Rusia și-a intensificat, de asemenea, acțiunile hibride agresive împotriva aliaților, inclusiv prin intermediari, în cadrul unei campanii desfășurate în zona euroatlantică. Acestea includ sabotaje, acte de violență, provocări la frontierele aliaților, instrumentalizarea migrației ilegale, activități cibernetice răuvoitoare, interferențe electronice, campanii de dezinformare și influențe politice răuvoitoare, precum și coerciție economică. Aceste acțiuni constituie o amenințare la adresa securității aliaților. Am decis să luăm măsuri suplimentare pentru a contracara amenințările sau acțiunile hibride ale Rusiei în mod individual și colectiv și vom continua să ne coordonăm îndeaproape. Comportamentul Rusiei nu va descuraja hotărârea și sprijinul Aliaților pentru Ucraina. De asemenea, vom continua să ne sprijinim partenerii cei mai expuși destabilizării ruse, pe măsură ce aceștia își consolidează reziliența în fața provocărilor hibride care sunt prezente și în vecinătatea noastră.

21. Suntem hotărâți să constrângem și să contestăm acțiunile agresive ale Rusiei și să contracarăm capacitatea acesteia de a desfășura activități destabilizatoare față de NATO și aliați. Pentru următorul nostru summit, vom elabora recomandări privind abordarea strategică a NATO față de Rusia, ținând seama de mediul de securitate în schimbare.

22. Combaterea terorismului rămâne esențială pentru apărarea noastră colectivă. Rolul NATO în lupta împotriva terorismului contribuie la toate cele trei sarcini de bază ale Alianței și face parte integrantă din abordarea de 360 de grade a Alianței privind descurajarea și apărarea. Vom continua să contracarăm, să descurajăm, să apărăm și să răspundem amenințărilor și provocărilor reprezentate de teroriști și organizații teroriste pe baza unei combinații de măsuri de prevenire, protecție și negare, cu determinare, hotărâre și solidaritate.

Pentru a consolida și mai mult rolul NATO în combaterea terorismului, am aprobat astăzi Orientările de politică actualizate ale NATO privind combaterea terorismului și Planul nostru de acțiune actualizat privind consolidarea rolului NATO în lupta comunității internaționale împotriva terorismului.  Aceste documente vor ghida activitatea Alianței în domeniul combaterii terorismului și vor identifica domeniile-cheie pentru eforturile noastre pe termen lung. Salutăm rolul jucat în această privință de coordonatorul special al Secretarului General pentru combaterea terorismului.

23. Îndemnăm toate țările să nu ofere niciun fel de asistență agresiunii Rusiei. Îi condamnăm pe toți cei care facilitează și prelungesc astfel războiul Rusiei în Ucraina.

24. Belarusul continuă să faciliteze acest război prin punerea la dispoziție a teritoriului și infrastructurii sale. Integrarea politică și militară tot mai profundă a Belarusului de către Rusia, inclusiv desfășurarea de capacități militare rusești avansate și de personal, are implicații negative pentru stabilitatea regională și pentru apărarea Alianței.

25. Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC) și Iranul alimentează războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei prin furnizarea de sprijin militar direct Rusiei, precum muniții și vehicule aeriene fără echipaj (UAV), ceea ce afectează grav securitatea euroatlantică și subminează regimul global de neproliferare. Condamnăm ferm exporturile de proiectile de artilerie și rachete balistice ale RPDC, care încalcă numeroase rezoluții ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, și observăm cu mare îngrijorare aprofundarea legăturilor dintre RPDC și Rusia.  Orice transfer de rachete balistice și tehnologie conexă de către Iran către Rusia ar reprezenta o escaladare substanțială.

26. RPC (China - n.r.) a devenit un facilitator decisiv al războiului Rusiei împotriva Ucrainei prin așa-numitul său parteneriat "fără limite" și prin sprijinul său pe scară largă pentru baza industrială de apărare a Rusiei.  Acest lucru sporește amenințarea pe care Rusia o reprezintă pentru vecinii săi și pentru securitatea euroatlantică. Facem apel la RPC, în calitate de membru permanent al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, cu o responsabilitate deosebită de a susține scopurile și principiile Cartei ONU, să înceteze orice sprijin material și politic pentru efortul de război al Rusiei. 

Aceasta include transferul de materiale cu dublă utilizare, cum ar fi componente de armament, echipamente și materii prime care servesc ca inputuri pentru sectorul de apărare al Rusiei. RPC nu poate permite cel mai mare război din istoria recentă din Europa fără ca acest lucru să aibă un impact negativ asupra intereselor și reputației sale.

27. Republica Populară Chineză continuă să reprezinte o provocare sistemică pentru securitatea euroatlantică. Am asistat la activități cibernetice și hibride răuvoitoare susținute, inclusiv dezinformare, provenind din RPC. Facem apel la RPC să își respecte angajamentul de a acționa în mod responsabil în spațiul cibernetic. Suntem îngrijorați de evoluția capacităților și activităților spațiale ale RPC. Facem apel la RPC să sprijine eforturile internaționale de promovare a unui comportament responsabil în spațiu. RPC continuă să își extindă și să își diversifice rapid arsenalul nuclear cu mai multe focoase și un număr mai mare de sisteme de lansare sofisticate.

Îndemnăm RPC să se angajeze în discuții privind reducerea riscurilor strategice și să promoveze stabilitatea prin transparență. Rămânem deschiși unui angajament constructiv cu RPC, inclusiv pentru a construi o transparență reciprocă în vederea protejării intereselor de securitate ale Alianței. În același timp, ne sporim conștientizarea comună, ne consolidăm rezistența și pregătirea și ne protejăm împotriva tacticilor coercitive ale RPC și a eforturilor de a diviza Alianța.

28. Parteneriatele NATO rămân esențiale pentru consolidarea stabilității, influențarea pozitivă a mediului de securitate global și respectarea dreptului internațional.  Acestea joacă un rol important în sprijinirea celor trei sarcini principale ale NATO și a abordării noastre de securitate pe 360 de grade. Vom continua să consolidăm dialogul politic și cooperarea practică cu partenerii, pe baza respectului reciproc, a beneficiilor și a intereselor ambilor aliați și parteneri. Ne reunim la acest summit aniversar cu partenerii noștri, inclusiv pentru a marca treizeci de ani de Parteneriat pentru pace (PfP) și Dialog mediteraneean (MD), precum și douăzeci de ani de la Inițiativa de cooperare de la Istanbul (ICI).

Suntem recunoscători partenerilor noștri pentru contribuțiile lor semnificative la operațiunile și misiunile NATO. Salutăm eforturile Moldovei de a continua reformele democratice pe măsură ce avansează, ca și ale Bosniei și Herțegovinei, cu integrarea europeană, și ne angajăm să sprijinim capacitățile lor de securitate și apărare și să le consolidăm capacitatea de a contracara amenințările hibride. De asemenea, ne consolidăm angajamentele cu interlocutorii existenți și potențial noi din afara zonei euroatlantice, atunci când acest lucru ar putea consolida securitatea noastră reciprocă.

29. Uniunea Europeană rămâne un partener unic și esențial pentru NATO. Cooperarea NATO-UE a atins niveluri fără precedent. Cooperarea practică a fost consolidată și extinsă în ceea ce privește spațiul, cibernetica, clima și apărarea, precum și tehnologiile emergente și disruptive. În contextul Ucrainei, cooperarea NATO-UE a devenit și mai semnificativă.

NATO recunoaște valoarea unei apărări europene mai puternice și mai capabile, care contribuie în mod pozitiv la securitatea transatlantică și globală și care este complementară și interoperabilă cu NATO. Dezvoltarea unor capacități de apărare coerente, complementare și interoperabile, evitând duplicarea inutilă, este esențială în eforturile noastre comune de a face zona euroatlantică mai sigură. Pentru parteneriatul strategic dintre NATO și UE, implicarea deplină a aliaților din afara UE în eforturile de apărare ale UE este esențială. Vom continua să consolidăm în continuare parteneriatul nostru strategic într-un spirit de deschidere reciprocă deplină, transparență, complementaritate și respect pentru mandatele diferite, autonomia decizională și integritatea instituțională ale organizațiilor, astfel cum s-a convenit de către cele două organizații.  Așteptăm cu interes să colaborăm îndeaproape cu noua conducere a UE, pe baza cooperării noastre de lungă durată.

30. Ne vom întâlni cu conducerea Australiei, Japoniei, Noii Zeelande, Republicii Coreea și Uniunii Europene pentru a discuta provocările de securitate comune și domeniile de cooperare. Regiunea Indo-Pacific este importantă pentru NATO, având în vedere că evoluțiile din această regiune afectează în mod direct securitatea euroatlantică. Salutăm contribuțiile continue ale partenerilor noștri din Asia-Pacific la securitatea euroatlantică. Consolidăm dialogul pentru a face față provocărilor transregionale și consolidăm cooperarea noastră practică, inclusiv prin proiecte emblematice în domeniile sprijinirii Ucrainei, apărării cibernetice, combaterii dezinformării și tehnologiei. Aceste proiecte ne vor spori capacitatea de a lucra împreună în ceea ce privește interesele comune de securitate.

31. Balcanii de Vest și regiunea Mării Negre sunt de importanță strategică pentru Alianță. Ne menținem angajamentul ferm față de securitatea și stabilitatea acestora. Vom continua să consolidăm dialogul nostru politic și cooperarea practică cu Balcanii de Vest pentru a sprijini reformele, pacea și securitatea regională și pentru a contracara influența malefică, inclusiv dezinformarea, amenințările hibride și cibernetice, reprezentate atât de actori statali, cât și de actori nestatali  Valorile democratice, statul de drept, reformele interne și relațiile de bună vecinătate sunt vitale pentru cooperarea regională și integrarea euroatlantică și ne așteptăm la progrese continue în această privință. Ne menținem imploicarea față de angajamentul continuu al NATO în Balcanii de Vest, inclusiv prin intermediul Forței din Kosovo (KFOR) conduse de NATO.

Reafirmăm sprijinul nostru continuu pentru eforturile regionale ale aliaților care vizează menținerea securității, siguranței, stabilității și libertății de navigație în regiunea Mării Negre, inclusiv, după caz, prin Convenția de la Montreux din 1936. Salutăm activarea de către cei trei aliați litorali a Grupului operativ pentru contramăsuri împotriva minelor din Marea Neagră. Vom continua să monitorizăm și să evaluăm evoluțiile din regiune și să ne îmbunătățim cunoașterea situației, acordând o atenție deosebită amenințărilor la adresa securității noastre și potențialelor oportunități de cooperare mai strânsă cu partenerii noștri din regiune, după caz. NATO sprijină aspirațiile euroatlantice ale țărilor interesate din această regiune.

32. Vecinătatea sudică a NATO oferă oportunități de cooperare pe teme de interes reciproc. Prin parteneriatele noastre, ne propunem să promovăm o mai mare securitate și stabilitate în Orientul Mijlociu și Africa, contribuind la pacea și prosperitatea din regiune. La Vilnius, am lansat o reflecție cuprinzătoare asupra amenințărilor, provocărilor și oportunităților din sud.  Astăzi am adoptat un plan de acțiune pentru o abordare mai puternică, mai strategică și orientată spre rezultate în ceea ce privește vecinătatea noastră sudică, care va fi actualizat periodic. L-am invitat pe Secretarul General să desemneze un Reprezentant Special pentru vecinătatea sudică, care va servi drept punct focal al NATO pentru regiune și va coordona eforturile NATO.

Ne vom consolida dialogul, deschiderea și vizibilitatea, precum și instrumentele de cooperare existente, cum ar fi Inițiativa pentru consolidarea capacităților de apărare, Centrul Sudic și Centrul regional NATO-ICI din Kuweit. Împreună cu Regatul Hașemit al Iordaniei am convenit să deschidem un birou de legătură NATO la Amman. Pornind de la succesul Misiunii NATO în Irak (NMI) și pe baza solicitării autorităților irakiene, am extins domeniul de aplicare al sprijinului nostru pentru instituțiile de securitate irakiene și ne vom continua angajamentul prin intermediul NMI.

33. Am accelerat transformarea NATO pentru a face față amenințărilor actuale și viitoare și pentru a ne menține avantajul tehnologic, inclusiv prin experimentarea și adoptarea mai rapidă a tehnologiilor emergente, precum și prin transformarea digitală. În acest scop, vom pune în aplicare strategia revizuită privind inteligența artificială și noile noastre strategii privind cuantica și biotehnologia și vom continua să promovăm principiile de utilizare responsabilă care stau la baza activității noastre. De asemenea, ne vom baza pe succesul Acceleratorului de inovare în domeniul apărării pentru Atlanticul de Nord (DIANA) și al Fondului de inovare al NATO (NIF) pentru a investi în continuare în ecosistemele noastre de inovare. Monitorizăm îndeaproape progresele tehnologice de pe câmpul de luptă din Ucraina și lansăm noi inițiative de inovare împreună cu partenerii noștri ucraineni.

34. Vom continua să integrăm aspectele legate de schimbările climatice în toate sarcinile principale și ne vom consolida eforturile în materie de securitate energetică. Schimbările climatice reprezintă o provocare definitorie cu un impact profund asupra securității noastre. NATO își menține angajamentul de a deveni principala organizație internațională pentru înțelegerea și adaptarea la impactul schimbărilor climatice și al condițiilor meteorologice extreme asupra securității. Energia este un factor esențial pentru îndeplinirea misiunilor de bază și a operațiunilor militare ale NATO. Ne angajăm să asigurăm aprovizionarea sigură, rezistentă și durabilă cu energie, inclusiv combustibil, a forțelor noastre militare. NATO și aliații se adaptează la tranziția energetică într-un mod coerent și coordonat. Pe măsură ce ne adaptăm Alianța la tranziția energetică în curs, vom asigura capacitatea, eficacitatea și interoperabilitatea militară.

35. Ne-am angajat să integrăm agendele ambițioase ale NATO privind femeile, pacea și securitatea (WPS) și securitatea umană în toate sarcinile principale. Astăzi am aprobat o politică WPS actualizată, care va spori integrarea perspectivelor de gen în toate activitățile și structurile NATO și va promova egalitatea de gen în cadrul Alianței, permițând NATO să răspundă mai bine provocărilor de securitate mai ample. De asemenea, vom continua să consolidăm abordarea noastră în materie de securitate umană legată de protecția civililor și a bunurilor culturale.  Într-o perioadă în care dreptul internațional și normele fundamentale sunt contestate, ne menținem angajamentul deplin față de dreptul internațional umanitar.

36. Aducem un omagiu tuturor celor care lucrează neobosit pentru securitatea noastră colectivă și îi onorăm pe toți cei care au plătit prețul suprem sau au fost răniți pentru a ne menține în siguranță, precum și pe familiile lor.

37. În urmă cu 75 de ani, NATO a fost înființată pentru a menține pacea și a promova stabilitatea în zona euroatlantică. Rămânem fermi în hotărârea noastră de a ne proteja cei un miliard de cetățeni, de a ne apăra teritoriul și de a ne proteja libertatea și democrația. Alianța noastră a trecut testul timpului. Deciziile pe care le-am luat vor garanta că NATO rămâne fundamentul securității noastre comune. Dorim să îi mulțumim secretarului general Jens Stoltenberg pentru conducerea sa extraordinară timp de un deceniu la cârma Alianței noastre, în vremuri dificile. Ne angajăm să-i acordăm întregul nostru sprijin succesorului său, Mark Rutte.

38. Ne exprimăm aprecierea pentru ospitalitatea generoasă care ne-a fost oferită de Statele Unite ale Americii.  Așteptăm cu nerăbdare să ne întâlnim din nou la următorul nostru summit de la Haga, Țările de Jos, în iunie 2025, urmat de o reuniune în Turcia”.

Promisiunea de asistență pe termen lung în materie de securitate pentru Ucraina

1. Astăzi, ne afirmăm angajamentul neclintit față de Ucraina ca stat suveran, democratic și independent. Pentru a realiza acest lucru, Ucraina are nevoie de sprijinul nostru pe termen lung. De la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, aliații au oferit un sprijin politic, economic, militar, financiar și umanitar fără precedent, inclusiv asistență militară în valoare de aproximativ 40 de miliarde EUR anual. De asemenea, aliații și-au pus la dispoziție capacitatea industrială de apărare pentru a sprijini nevoile Ucrainei. Toate acestea au un efect substanțial, permițând ucrainenilor să se apere eficient și să impună Rusiei costuri reale și severe.

2. Ne afirmăm hotărârea de a sprijini Ucraina în construirea unei forțe capabile să învingă agresiunea rusă astăzi și să o descurajeze în viitor. În acest scop, intenționăm să furnizăm o finanțare de bază minimă de 40 de miliarde EUR în cursul anului următor și să asigurăm Ucrainei niveluri durabile de asistență pentru securitate, ținând seama de nevoile Ucrainei, de procedurile noastre bugetare naționale respective și de acordurile bilaterale de securitate pe care aliații le-au încheiat cu Ucraina. Șefii de stat și de guvern vor reevalua contribuțiile aliaților la viitoarele summituri NATO, începând cu summitul NATO din 2025 de la Haga.

3. Angajamentul nostru se extinde la costurile legate de furnizarea de echipamente militare, asistență și instruire pentru Ucraina, inclusiv:

- Achiziționarea de echipamente militare pentru Ucraina;

- Sprijin în natură donat Ucrainei;

- Costuri legate de întreținerea, logistica și transportul echipamentelor militare pentru Ucraina;

- Costuri de instruire militară pentru Ucraina;

- Costuri operaționale asociate furnizării de sprijin militar Ucrainei;

- Investiții și sprijin pentru infrastructura de apărare și industria de apărare a Ucrainei;

- Toate contribuțiile la fondurile fiduciare NATO pentru Ucraina, inclusiv ajutorul neletal.

4. Tot sprijinul aliat pentru Ucraina în conformitate cu criteriile de mai sus va fi luat în considerare, indiferent dacă este acordat prin intermediul NATO, bilateral, multilateral sau prin orice alte mijloace. Pentru a sprijini repartizarea echitabilă a sarcinilor, aliații vor încerca să îndeplinească acest angajament prin contribuții proporționale, inclusiv prin luarea în considerare a ponderii lor în PIB-ul Alianței.

5. Aliații vor raporta NATO cu privire la sprijinul acordat în legătură cu acest angajament de două ori pe an, primul raport urmând să includă contribuțiile acordate după 1 ianuarie 2024. Pe baza acestui raport, secretarul general va furniza o prezentare generală a tuturor contribuțiilor notificate aliaților.

6. În plus față de sprijinul militar care face obiectul acestui angajament, aliații intenționează să continue să ofere Ucrainei sprijin politic, economic, financiar și umanitar.