CE nu a fost mulțumită de răspunsul transmis de autoritățile poloneze la scrisoarea de punere în întârziere trimisă pe 2 iulie 2018 referitoare la Legea privind Curtea Supremă.

În temeiul acestei noi legi adoptate de Polonia, se reduce vârsta de pensionare a judecătorilor de la Curtea Supremă de la 70 la 65 de ani, existând astfel riscul ca 27 dintre cei 72 de judecători ai acestei instanțe să fie forțați să iasă la pensie. Măsura îl vizează și pe prim-președintele Curții Supreme, al cărui mandat de 6 ani, prevăzut în Constituție, ar urma să se încheie înainte de termen.

Potrivit legii, judecătorii actuali vizați de reducerea vârstei de pensionare au posibilitatea de a solicita o prelungire a mandatului de către președintele Republicii, care poate fi acordată pentru o perioadă de trei ani, reînnoibilă o singură dată.

Comisia Europeană explică faptul că nu s-au stabilit criteriile pe care să se întemeieze decizia președintelui și nu este disponibilă nicio cale de atac în cazul în care solicitarea este respinsă.

Comisia consideră că propunerea referitoare la consultarea Consiliului Judiciar Național (CJN) nu constituie o măsură de protecție eficace în acest caz, așa cum susțin autoritățile poloneze, întrucât avizul acestui consiliu nu are caracter obligatoriu și se bazează pe criterii vagi.

În plus, în urma reformei din 8 decembrie 2017, membrii CJN sunt în prezent judecători numiți de Parlamentul polonez, lucru ce contravine normelor europene privind independența sistemului judiciar.

Răspunsul autorităților poloneze nu atenuează preocupările juridice ale Comisiei, care-și menține poziția potrivit căreia Legea poloneză privind Curtea Supremă este incompatibilă cu dreptul UE întrucât aduce atingere principiului independenței judiciare, inclusiv principiului inamovibilității judecătorilor. 

”Comisia consideră, prin urmare, că Polonia nu își îndeplinește obligațiile care îi revin în temeiul articolului 19 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, coroborat cu articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Prin urmare, Comisia a trecut la următoarea etapă a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Din acest moment, autoritățile poloneze au la dispoziție o lună pentru a lua măsurile necesare și a se conforma acestui aviz motivat”, anunță CE.

Dacă autoritățile poloneze nu iau măsurile necesare, Comisia poate decide să înainteze cazul Curții de Justiție a UE.