Amenda vine după ce, începând din 2011, Google a impus restricții ilegale producătorilor de dispozitive Android și operatorilor de rețele de telefonie mobilă pentru a-și consolida poziția dominantă în domeniul căutărilor generale pe internet.

Amenda de 4,34 miliarde de euro aplicată de Comisie ține seama de durata și de gravitatea încălcării normelor antitrust din UE. În conformitate cu Orientările din 2006 privind metoda de stabilire a amenzilor, amenda a fost calculată pe baza valorii veniturilor obținute de Google din publicitatea prin motoare de căutare pe dispozitive Android în SEE, explică Executivul european.

Comisia va monitoriza îndeaproape respectarea deciziei de către Google, iar compania are obligația să informeze CE cu privire la modul în care își va îndeplini obligațiile.

Google are termen de 90 de zile pentru a pune capăt acestor practici, în caz contrar riscând plata unor penalități cu titlu cominatoriu echivalente cu până la 5 % din cifra de afaceri zilnică medie la nivel mondial a Alphabet, societatea-mamă a Google.

Pentru ce a fost amendată compania: 

  • a solicitat producătorilor să preinstaleze propria sa aplicație de căutare (Google Search) și propria sa aplicație browser (Chrome) ca o condiție pentru acordarea licenței pentru magazinul său de aplicații (Play Store);
  • a efectuat, în favoarea anumitor mari producători și mari operatori de rețele de telefonie mobilă, plăți condiționate de preinstalarea în exclusivitate a aplicației Google Search pe dispozitivele acestora;
  • a împiedicat producători dispuși să preinstaleze aplicații Google să vândă chiar și un singur dispozitiv mobil inteligent care funcționează cu versiuni alternative ale sistemului Android care nu au fost aprobate de Google (așa-numitele ”ramificații ale sistemului Android”).

Poziția dominantă a Google

Comisia a conchis că Google deține o poziție dominantă pe piețele serviciilor de căutare generală pe internet, ale sistemelor de operare destinate dispozitivelor mobile inteligente pentru care trebuie să se obțină o licență și ale magazinelor de aplicații pentru sistemul de operare mobil Android.

Google deține o poziție dominantă pe piețele naționale ale căutărilor generale pe internet în întregul Spațiu Economic European (SEE), adică în toate cele 31 de state membre ale SEE. Google deține cote de piață de peste 90 % în majoritatea statelor membre ale SEE. La intrarea pe aceste piețe există obstacole majore.

Prin controlul exercitat asupra sistemului Android, Google deține o poziție dominantă pe piața mondială (cu excepția Chinei) a sistemelor de operare destinate dispozitivelor inteligente mobile pentru care trebuie să se obțină o licență, având o cotă de piață de peste 95 %.

La intrarea pe aceste piețe există obstacole majore care se explică parțial prin efectele de rețea: cu cât utilizatorii care folosesc un sistem de operare destinat dispozitivelor mobile inteligente sunt mai numeroși, cu atât numărul aplicațiilor elaborate de dezvoltatori pentru sistemul respectiv este mai mare, fapt care, la rândul său, atrage mai mulți utilizatori.

În plus, sunt necesare resurse importante pentru a dezvolta un sistem de operare de succes destinat dispozitivelor mobile inteligente pentru care trebuie să se obțină o licență.

Fiind un sistem de operare pentru care trebuie să se obțină o licență, Android este diferit de sistemele de operare utilizate exclusiv de dezvoltatori integrați pe verticală (cum ar fi sistemul iOS al Apple sau sistemul Blackberry). Acestea nu fac parte din aceeași piață deoarece nu sunt disponibile pentru obținerea unei licențe de către părțile terțe producători de dispozitive.

Cu toate acestea, Comisia a investigat în ce măsură concurența pentru utilizatorii finali, în special între dispozitivele Apple și dispozitivele Android, ar putea îngrădi în mod indirect puterea de piață a Google pentru acordarea de licențe pentru Android producătorilor de dispozitive (în amonte). Comisia a constatat că această concurență nu limitează în suficientă măsură Google în amonte din mai multe motive.

De asemenea, Google deține o poziție dominantă pe piața mondială (cu excepția Chinei) a magazinelor de aplicații pentru sistemul de operare mobil Android. Magazinul de aplicații al Google, Play Store, reprezintă peste 90 % din aplicațiile descărcate pe dispozitivele Android. Această piață se caracterizează, de asemenea, prin bariere importante la intrare.

Încălcarea normelor antitrust ale UE

Poziția dominantă pe piață nu este, în sine, ilegală în conformitate cu normele UE antitrust, precizează Comisia Europeană, precizând că societățile dominante au o responsabilitate specială de a nu abuza de poziția lor puternică pe piață prin restrângerea concurenței, fie pe piața în care sunt dominante, fie pe piețe separate.

Google a recurs la trei tipuri de practici separate, fiecare dintre acestea având drept scop consolidarea poziției dominante deținute de Google în domeniul căutărilor generale pe internet: 

  • Stabilirea unei legături ilegale între aplicațiile de căutare și de browser ale Google
  • Plăți ilegale condiționate de preinstalarea în exclusivitate a Google Search
  • Obstrucționarea ilegală a dezvoltării și a distribuției sistemelor de operare Android concurente.
Efectele practicilor ilegale ale Google

Decizia Comisiei concluzionează că aceste trei tipuri de abuzuri fac parte dintr-o strategie de ansamblu aplicată de Google în vederea consolidării poziției sale dominante în domeniul căutărilor generale pe internet, într-o perioadă în care internetul mobil a devenit din ce în ce mai important.

 

”În primul rând, practicile Google au privat motoarele de căutare concurente de posibilitatea de a concura pe baza meritelor. Practicile de legare au asigurat preinstalarea motorului de căutare și a browserului Google practic pe toate dispozitivele Google Android, iar plățile pentru exclusivitate au constituit un puternic factor de descurajare a preinstalării motoarelor de căutare concurente. De asemenea, Google a blocat dezvoltarea ramificațiilor sistemului Android, care ar fi putut să asigure pentru motoarele de căutare concurente o platformă care să le permită să obțină trafic”,

 

a explicat Executivul de la Bruxelles.

Totodată, strategia societății Google a împiedicat motoarele de căutare concurente să colecteze mai multe date de la dispozitivele mobile inteligente, inclusiv date de căutare și de localizare mobilă, ceea ce a ajutat Google să își consolideze poziția dominantă ca motor de căutare.

Mai mult, practicile Google au dăunat, de asemenea, concurenței și noilor inovații din cadrul mai larg al sectorului comunicațiilor mobile, dincolo de simpla căutare pe internet. Aceste prejudicii se explică prin faptul că practicile respective au împiedicat alte browsere mobile să concureze efectiv cu browserul Google Chrome, care este preinstalat.

În sfârșit, Google a blocat dezvoltarea ramificațiilor sistemului Android, care ar fi putut să asigure o platformă propice dezvoltării și pentru alți dezvoltatori de aplicații.