Comisia Europeană invită Parlamentul European și Consiliul să adopte o poziție referitoare la calea de urmat în ceea ce privește situația de nereciprocitate cu anumite țări terțe, inclusiv SUA și Canada, în domeniul politicii în materie de vize.

Executivul european a precizat că reciprocitatea deplină în privința vizelor s-a realizat cu Japonia în decembrie 2015, iar cu Australia în iunie 2015, în timp ce SUA, Canada și Brunei continuă să aplice obligativitatea vizelor pentru cetățenii anumitor state membre ale UE, "în pofida faptului că resortisanții acestor țări terțe beneficiază de exceptare de la regimul obligativității vizelor în UE".

"Reciprocitatea în ceea ce privește exceptarea de la obligativitatea vizelor este un principiu al politicii comune a UE în materie de vize și, în temeiul dispozițiilor UE adoptate de Parlamentul European și de Consiliu în 2001, în cazul în care țările terțe nu renunță, în termen de 24 de luni, la nereciprocitate, această situație poate fi un motiv de suspendare a exonerării de vize de care beneficiază cetățenii țărilor terțe respective", se arată într-un comunicat al CE.

Comisia subliniază că o astfel de decizie trebuie să țină seama de consecințele acestei suspendări asupra relațiilor externe ale UE și ale statelor sale membre.

Subiectul a fost pe agenda de marți a Colegiului comisarilor, întrucât Comisia are obligația de a reacționa după expirarea perioadei de 24 de luni.

Termenul a expirat marți, iar CE a decis să invite Parlamentul European și Consiliul să inițieze de urgență dezbateri și să adopte o poziție referitoare la calea de urmat cea mai potrivită în lumina evaluării prezentate de Comisie și să o informeze cu privire la pozițiile lor până cel târziu la data de 12 iulie 2016.

În Colegiul comisarilor a fost prezentată o evaluare a consecințelor unei posibile suspendări și a fezabilității punerii în aplicare efective a acesteia.

 

Este foarte puțin probabil ca statele membre să aibă posibilitatea de a prelucra un număr sporit de cereri de viză, în conformitate cu dispozițiile Codului de vize, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a unei astfel de decizii privind obligativitatea vizelor,

potrivit evaluării.

Pe de altă parte, o astfel de obligativitate ar putea conduce la o scădere a numărului de călători din Canada și SUA (și, de asemenea, din Brunei).

"Suspendarea ar putea atrage după sine, de asemenea, consecințe economice considerabile, în special pentru industria aeronautică, și totodată ar avea un impact considerabil asupra relațiilor externe ale UE cu doi parteneri strategici", se mai arată în evaluare.

România, printre țările care au trimis notificări

În aprilie 2014, Comisia a primit notificări cu privire la cazuri de nereciprocitate cu Australia, Brunei, Canada, Japonia și SUA. Notificările au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 12 aprilie 2014.

Situația de nereprocitate cu Australia și Japonia a fost rezolvată între timp, ceea ce înseamnă că toți cetățenii UE pot călători fără viză în ambele țări.

În prezent, regimul obligativității vizelor este aplicat de Canada pentru cetățenii din Bulgaria și România, și de SUA pentru cetățenii din Bulgaria, Croația, Cipru, Polonia și România. Brunei aplică în continuare obligativitatea vizelor pentru cetățenii croați.

În temeiul regulamentului, Comisia trebuie să țină seama de consecințele politice, economice și administrative ale suspendării exceptării de la regimul obligativității vizelor asupra relațiilor externe ale UE și ale statelor sale membre.

În plus, la momentul adoptării mecanismului revizuit, 21 de state membre au subliniat într-o declarație faptul că „instituțiile competente ale Uniunii sunt obligate, anterior oricărei propuneri sau decizii, să efectueze o analiză aprofundată și să țină seama de eventualele consecințe politice negative care ar putea rezulta din astfel de propuneri sau decizii".