Eurodeputații au aprobat crearea pentru 12 luni a unei comisii speciale care să se concentreze pe deficiențele practice și legislative în combaterea terorismului în UE.

Comisia specială va examina și evalua dimensiunea amenințării teroriste pe teritoriul european și va analiza erori și disfuncționalități care ar fi putut facilita recentele atacuri teroriste din statele membre. 

Comisia se va concentra cu precădere pe următoarele aspecte:  

  • implementarea măsurilor existente în domeniul administrării granițelor externe
  • deficiențe în comunicarea informațiilor juridice, privind aplicarea legii și de intelligence între statele membre
  • interoperabilitatea bazelor de date de informații europene
  • impactul legislației UE anti-teroriste asupra drepturilor fundamentale
  • radicalizarea și eficiența programelor de deradicalizare
  • spălarea banilor și finanțarea terorismului, inclusiv legăturile sale cu crima organizată
  • bune practici în ceea ce privește protecția țintelor vulnerabile și infrastructurii critice, cum ar fi aeroporturile și gările.

În comisia specială vor fi 30 de europarlamentari, iar mandatul său va fi de 12 luni. El poate fi prelungit, începând cu data adunării constitutive.

Comisia va publica un raport după șase luni de activitate și unul la finalul activității, cuprinzând date și recomandări. Membrii comisiei vor efectua vizite și vor organiza audieri cu alte instituții UE, agențiile relevante, parlamentele naționale și guvernele statelor membre și ale statelor din afara UE, agențiile de aplicare a legii, serviciile de intelligence, judecători și magistrați, precum și cu organizațiile victimelor.

Din cauza naturii sensibile a informațiilor, este de așteptat ca unele reuniuni să aibă loc în spatele ușilor închise.