Consiliul a adoptat marți măsuri de contingență privind execuția și finanțarea bugetului UE pentru 2019 în cazul unui Brexit fără acord.

Scopul măsurilor este de a atenua impactul unui scenariu "fără acord" asupra finanțării într-o gamă largă de domenii, precum cercetarea și agricultura. Ele vor permite UE să continue să efectueze plăți către beneficiari din Marea Britanie pentru contracte semnate și decizii luate înainte de data retragerii, atât timp cât Regatul Unit va continua să își plătească contribuția convenită la bugetul UE pentru 2019.

Parlamentul European și-a dat aprobarea cu privire la acest cadru de măsuri de contingență la 17 aprilie 2019.

În conformitate cu cadrul de măsuri de contingență convenit, Regatul Unit ar trebui să confirme în scris că va contribui la finanțarea bugetului UE pentru 2019, astfel cum a fost adoptat. De asemenea, ar trebui să accepte controalele și auditurile necesare pentru programele și acțiunile UE și ar trebui să facă prima plată la bugetul UE pentru perioada ulterioară retragerii sale. 

Având în vedere că Londra își plătește contribuția pentru întregul an 2019, Regatul Unit și entitățile din această țară ar fi eligibile în 2019 și din punctul de vedere al condițiilor stabilite în eventualele cereri de oferte, proceduri de ofertare, concursuri sau alte proceduri care pot conduce la finanțare de la bugetul UE, cu excepția unor cazuri specifice legate de securitate și de pierderea de către Regatul Unit a calității de membru al Băncii Europene de Investiții.

În plus, măsurile de contingență ar permite continuarea finanțării unor beneficiari din statele membre ale UE a căror eligibilitate depinde de apartenența Regatului Unit la UE, cu condiția ca deciziile și contractele juridice relevante să fi fost semnate sau adoptate înainte de retragerea Regatului Unit.

Acest cadru de măsuri de contingență ar înceta să se aplice dacă Regatul Unit întrerupe plățile sau în cazul în care, în timpul controalelor și al auditurilor, sunt observate deficiențe semnificative.